Nieuwe kijk op psychisch lijden nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

20 februari 2023 –  Annemarie Kohne werkte in haar fellowship ‘Philosophical and Empirical studies towards a new thinking- and working model on psychopathology’ op meerdere manieren toe naar gepersonaliseerde zorg in de ggz. Van categorieën en protocollen naar maatwerk en persoonlijke behandeling. Zij promoveerde op 29 november 2022 op dit onderwerp.

‘Mijn missie is om een verbeterd begrip van psychisch lijden te krijgen’, aldus Annemarie. Zij denkt dat de manier waarop we naar psychische stoornissen kijken niet juist is. Hoewel de ingeving vanuit een medisch kader historisch gezien logisch en nuttig is geweest, is de huidige uitwerking daarvan dat we psychisch lijden begrijpen als symptomen die de uitkomst zijn van een ziekte. Daarbij vergeten we dat ons bewustzijn een belangrijke rol speelt. Sterker nog, Kohne benoemt dat als de crux in het vakgebied. Psychisch lijden is veel complexer dan een medische ziekte die je met een protocol kunt oplossen. We missen het stuk waarin we ons als mens voortdurend aanpassen aan onze context.’

Met fellowship een brug slaan tussen praktijk en wetenschap
Annemarie ziet zichzelf in eerste plaats als clinicus. Het fellowship heeft haar de ruimte gegeven om te reflecteren op haar vak. Om te onderzoeken en daarmee de translatie tussen praktijk en wetenschap te creëren. ‘Want in die praktijk leven ideeën, daarmee sta ik in verbinding. Bij mensen die ik behandel leven ideeën. Maar in de academie krijgt dat te weinig voedingsbodem.’ Deze fellowship gaf de ruimte om die brug te slaan. Daarbij is samenwerking een belangrijk onderdeel. Met studenten, cliënten, clinici, onderzoekers en professoren van verschillende universiteiten.

Kwalitatief onderzoekscollectief ggz
Uit die samenwerkingen kwam ook het Kwalitatief onderzoekscollectief ggz (het KOG) voort. Het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is dat je de beleving niet kunt reduceren tot bijvoorbeeld een getal of vurende neuron. Maar middels interviews en analyse daarvan krijg je wel informatie over die belevingswereld; het eerste-persoons-perspectief. Er is een behoefte aan kwalitatief onderzoek binnen de ggz, maar nog te weinig know-how over hoe je dit kwalitatief goed doet. Dit is wat we met het KOG gaan bieden.

Obstakels tijdens fellowship
‘Ik ben anders gaan kijken naar het verzamelen van proefpersonengegevens.’ Mensen includeren in je onderzoek is heel hard werken en kost veel energie. Voor 1 onderzoek had Kohne bijna 400 mensen nodig. Maar ook in een team werken met mensen met een andere visie bleek een uitdaging. ‘Je eigenheid behouden kan uitdagend zijn.’ Daarnaast was de coronapandemie ook een uitdaging omdat alle samenwerkingspartners zich gingen richten op de kerntaken en overleven.

Ik denk dat wat de ggz nodig heeft, is een hernieuwd begrip van psychisch lijden.

Toekomst: meer ruimte voor psychisch lijden

Concluderend uit haar onderzoek, zijn er nu 2 ideeën die Annemarie vruchtbaar acht om op in te zetten:

  1.  Psychisch lijden als deviatie of product van socioculturele normen. Dus in de samenleving plaatsen in plaats van binnen het individu. Welke druk leggen we elkaar op? Hoe smal is de norm geworden? De druk ligt hoog, mede door effecten van sociale media en de stad. Dit vraagt om een hernieuwde focus die inzet op systemische factoren.
  2. Een ecologische en complexe visie waarbij de adaptatie in het leven wordt meegenomen. Nu is de ggz op care en curatie gericht. Maar als we psychisch lijden begrijpen als het verlies van evenwicht, waarom zouden we dan niet veel meer inzetten op het versterken van mensen in ggz? Dat gaat meer richting preventie en inzet op transdiagnostische zorgbehoeften. Dat zou betekenen dat de ggz op een nieuwe manier moet worden ingericht.

Implementatie van onderzoeksbevindingen
De volgende stap is voor Annemarie om de vraag van de Raad van Bestuur van GGZ NHN te beantwoorden: het implementeren van onderzoeksbevindingen in de organisatie. Dus die andere kijk op psychisch lijden binnen de organisatie ontwikkelen, er draagvlak voor creëren en dit uiteindelijk implementeren. Om dit uiteindelijk ook verder te verspreiden; bij alle stakeholders zoals o.a. de huisartsen en uiteindelijk in heel Nederland.

Bron en video:  zonmw.nl

 

 

Dit bericht is 1789 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail