dyslexie, cruciale ggz, regionale belangenbehartiging

5 maart 2022 –  MIND Ypsilon maakte een viertal handreikingen voor regionale belangenbehartiging. Ze gaan over thema’s die voor naasten belangrijk zijn: ‘crisis’, ‘wonen en dagstructuur’, ‘regionale samenwerking’ en ‘wat naasten zelf nodig hebben’. De handreikingen zijn ontwikkeld samen met vrijwilligers met ervaring op deze onderwerpen. Ze zijn praktisch, concreet en zitten boordevol familie-ervaringskennis en…

CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

12 december 2021 – Steeds meer gemeenten willen de nieuwe ruimte in het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) benutten. Ze denken na over andere onderzoeksmethoden. Of ze willen het onderzoek richten op specifieke doelgroepen. Een nieuwe handreiking helpt ze daarbij. In de handreiking is op een rij gezet wat de andere methoden kunnen zijn en aan…

toegang tot zorg, wijkverpleegkundige, mentale gezondheidscentra, bemoeizorg

10 juli 2021 –  GGD GHOR Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (versie 2014) herzien. Deze herziene versie is aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Jeugdwet, WMO 2015, etc. Op verzoek van de professionals, die in de praktijk met de handreiking werken, zijn ook diverse praktijkvoorbeelden…

zelfregie, zelfregiecentrum

15 mei 2020 –  Zelfregiecentra, inloophuizen, buurthuizen en soortgelijke voorzieningen kunnen vanaf 1 juni hun deuren weer openen. Voor een beperkte groep mensen (maximaal 30) en met regels ten aanzien van afstand en hygiëne. MIND heeft hiervoor met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Valente een ‘Handreiking heropening algemene voorzieningen’ opgesteld. Vanwege de grens van…

10 januari 2017 – In samenspraak met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement. Bij huisartsen en hulpverleners in de generalistische basis GGZ (gbggz) komen steeds meer mensen in zorg met chronische psychiatrische klachten. Voorheen waren zij langdurig cliënt van de specialistische GGZ. Voor…