zelfregie

15 mei 2020 –  Zelfregiecentra, inloophuizen, buurthuizen en soortgelijke voorzieningen kunnen vanaf 1 juni hun deuren weer openen. Voor een beperkte groep mensen (maximaal 30) en met regels ten aanzien van afstand en hygiëne. MIND heeft hiervoor met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Valente een ‘Handreiking heropening algemene voorzieningen’ opgesteld. Vanwege de grens van…

10 januari 2017 – In samenspraak met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement. Bij huisartsen en hulpverleners in de generalistische basis GGZ (gbggz) komen steeds meer mensen in zorg met chronische psychiatrische klachten. Voorheen waren zij langdurig cliënt van de specialistische GGZ. Voor…