GGZ Nederland : VNG is onmisbare partner voor onze leden

Facebooktwitterlinkedinmail

De VNG is voor de leden  van GGZ Nederland een onmisbare partner binnen het sociale domein. Gemeenten en de geestelijke gezondheidszorg gaan gezamenlijk investeren in ambulante begeleiding en (begeleid ​en beschermd) wonen in de wijk. Alleen met elkaar kan men bouwen aan een mentaal gezonde, inclusieve en veilige samenleving. ​

Dat gaat over zo ongeveer alles dat het dagelijks leven zinvol maakt: wonen, werken, leren en sociale relaties. Daarom is het zo belangrijk dat ze elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar de hand toesteken. De komende jaren zet men zich niet alleen in op goede zorg en begeleiding, maar kijkt men ook naar de condities waaronder zij dit goed of nog beter kunnen doen.

Commitment
Bijna een jaar geleden zijn afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord GGZ. VNG heeft deelgenomen aan de onderhandelingen maar had, in afwachting van meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van alle nieuwe taken, het akkoord (nog) niet getekend. Met het commitment van de gemeenten kunnen wij de gemaakte afspraken rond jeugdhulp, ggz begeleiding en wonen in de wijk en de aanpak van de wachttijden nu voortvarend aanpakken.

Dit bericht is 2167 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail