Mindfulness verrijkt werken met psychisch kwetsbare kinderen

Facebooktwitterlinkedinmail

22 januari 2024 – Kwetsbaarheid ombuigen naar weerbaarheid. Dát is de focus van alle professionals die werken met psychisch kwetsbare kinderen. Een training in mindfulness, voor kind en ouders, kan de behandeling verrijken. Dit vergroot de veerkracht van het hele gezin.

Ouderschap is één van de meest veeleisende en verantwoordelijke taken in het leven. Een kind grootbrengen dat psychisch kwetsbaar is, doet een nog groter beroep op ouders. Binnen ons werk zien we een groep jonge psychisch kwetsbare kinderen, met forse regulatieproblemen, die vaak gepaard gaan met oplopende opvoedingsstress bij ouders.

Hoopvol perspectief
Mindfulness biedt een hoopvol perspectief om kwetsbare kinderen met regulatieproblematiek én hun ouders te helpen het zelfregulerend vermogen van het kind te verstevigen. Mindfulness kan worden gezien als het bewust de aandacht bij iets houden, in het huidige moment, zonder te oordelen. Het gaat hierbij om het vermogen om opmerkzaam te zijn van je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier. Dus zonder te oordelen of iets goed of fout is. Mindfulness helpt op die manier in het herkennen van automatische, soms niet behulpzame, patronen. Meer bewustwording van deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een meer adequate manier.

Ouderschapstraining
De Mindful Ouderschapstraining kan aangeboden worden als onderdeel van een vaak breder behandelaanbod voor deze kwetsbare kinderen en hun ouders. Niet alleen om opvoedingsstress te verminderen, maar ook om ouders vanuit meer rust en aandacht hun ouderrol in te laten vullen. Om mindfulness te verankeren in hun opvoeding, leren ouders om op een onbevooroordeelde, aandachtige manier naar hun kind en hun ouderrol te kijken.

Vanuit de veronderstelling dat jonge kinderen met regulatieproblemen echter zelf ook iets kunnen leren, is tevens een mindfulnesstraining voor deze doelgroep ontwikkeld: de MiniMind. Dit is een training van acht wekelijkse sessies voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Artikel en training
In het artikel ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’, gepubliceerd in kwartaalmagazine VROEG, vertellen de auteurs over de meerwaarde van de training voor de hulpverlening aan psychisch kwetsbare kinderen. Dit artikel staat nu gratis online. Meer informatie over de training staat op de website van Karakter.

Bron: vakbladvroeg.nl

 

 

Dit bericht is 1560 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail