MIND roept NZa op om gegevensverzameling voorlopig te staken

Facebooktwitterlinkedinmail

21 februari 2023 –  De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering. In december kwam het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toegestaan, mits aan enkele strenge voorwaarden wordt voldaan. Vorige week is de actiegroep “Vertrouwen in de ggz” een crowdfunding gestart om een rechtszaak hierover aan te spannen.

MIND deelt de twijfel van deze cliënten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. Is het met deze weerstand nog wel houdbaar om tot gegevensverzameling over te gaan? Heiligt het middel hier nog het doel? En kan van de cliënt in de behandelkamer worden verwacht dat deze een weloverwogen en échte vrije keuze kan maken om wel of geen toestemming te verlenen voor gegevensdeling? MIND is hier terughoudend in en roept de toezichthouders NZa en AP op om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de rechtmatigheid, het nut en de noodzaak van de gegevensverzameling opnieuw te wegen in het licht van het belang van de mensen om wie het gaat.

Gegevensbescherming en vertrouwen voorop
Gegevensbescherming is voor ons een uitermate belangrijk onderwerp en was één van de doorslaggevende redenen om het Integraal Zorgakkoord in september 2022 niet te tekenen. Wij staan achter het doel van het Zorgprestatiemodel om de vraag naar en het aanbod van zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Wij vragen ons echter af of de wijze waarop de gegevensverzameling zoals die nu is opgezet, de privacy-rechten van patiënten inderdaad niet schaadt en of de voorgestelde manier daadwerkelijk leidt tot meer passende zorg voor ggz-patiënten. Voor de uitwisseling en verzameling van gegevens is het belangrijk dat mensen kunnen vertrouwen op een juist gebruik voor juiste doeleinden.

Dat er nu discussies ontstaan bij zowel zorgverleners als patiënten geeft aan dat dit vertrouwen onder druk staat. Ook om die reden pleiten wij ervoor om voorlopig het uitvragen van de gegevens te staken en het doel ervan opnieuw te overwegen. MIND wil hierover graag op korte termijn aan tafel met de NZa, de AP, de actiegroep “Vertrouwen in de ggz” en betrokken beroeps- en brancheorganisaties. MIND vraagt de toezichthouders om hiertoe het initiatief te nemen.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 959 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail