Regiobeelden 43 gemeenten geven inzicht in vraag geestelijke gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

21 februari 2023  – Ggz: regionale stuurinformatie voor gemeenten en zorgverzekeraars én zeer bruikbaar als regiobeeld in het kader van transformatiemiddelen IZa!  Ggz: wie zijn de mensen in een regio het nodig hebben en om welke zorg gaat het dan? Regiobeelden kunnen deze vragen beantwoorden.

Zilveren Kruis en 43 gemeenten hebben met ondersteuning van jb Lorenz en met financiering van ZonMw regiobeelden van geestelijke gezondheidszorg gemaakt. De achtergrond: in de context van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is het voor beide partijen relevant een beeld te hebben van de mensen voor wie zij een verantwoordelijkheid hebben in zorg en ondersteuning. Deze regiobeelden zijn uitstekend geschikt om transformatieplannen te onderbouwen. Met behulp van de regiobeelden kunnen zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen snel een aanvraag indienen!

“Zeker als het gaat om mensen binnen het ggz-domein, die niet per se goed in staat zijn om voor zichzelf op te komen en dus uit eigen beweging in beeld te komen bij ons”, zegt Lia de Waard-Oudesluijs, wethouder zorg en ondersteuning (ChristenUnie) in Epe.

Samenwerking
Epe is een van de 43 gemeenten waarvoor een regiobeeld is gemaakt om deze specifieke groep inwoners in kaart te brengen. “Zo’n regiobeeld levert ons niet alleen relevante data op om hen op dit moment de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben”, zegt De Waard, “maar ook om sturing te geven aan onze langetermijnvisie hierop. Het versterkt daarmee de mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, en dus de mogelijkheden om goed invulling te geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze doelgroep.”

Ideaal vertrekpunt
Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis, onderschrijft het belang dat De Waard hecht aan de regiobeelden volledig. “Die gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt in de verbinding tussen het medisch en het sociaal domein”, zegt hij. “Daarop vullen gemeenten en zorgverzekeraars elkaar aan. Maar dat kunnen we alleen goed doen als we inzicht hebben in de vraag om hoeveel mensen het gaat en welke vragen zij precies hebben. Inzicht daarin krijgen vormt het ideale vertrekpunt om die samenwerking te optimaliseren.”

Vervolgstappen
De inventarisatie van de regiobeelden krijgt een vervolg door de uitkomsten ervan een plek te geven in de samenwerkingsagenda’s die gemeenten en zorgverzekeraars al op regioniveau hebben. “Hierin gaan we bepalen welke thema’s we verder gaan uitdiepen”, zegt Koekoek. “En uiteraard gaan we bij de vervolgstappen ook de aanbieders van zorg en welzijn betrekken.”

Ggz
Bianca den Outer van jb Lorenz vertelt: “Onder onze procesbegeleiding hebben we gezamenlijk regiobeelden voor de ggz besproken met 43 gemeenten in ons land. Tezamen tellen die gemeenten 2.193.272 inwoners, 12,59 procent van het inwoneraantal in ons land. Het was een bijzonder traject, waarin alle partners veel tijd hebben gestoken. Het duiden van de data ging soms moeizaam. Maar de gesprekken die we hebben gevoerd met elkaar waren steeds van hoge kwaliteit. De deelname van meer dan honderd mensen die werkzaam zijn in die 43 gemeenten en bij Zilveren Kruis, zorgt ervoor dat we echt een impuls hebben kunnen geven aan het lerend vermogen van de betrokken deelnemers.”

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 816 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail