MIND is positief over afspraken om cruciale ggz te borgen

Facebooktwitterlinkedinmail

8 april 2024 – Al enige tijd is minister Helder samen met ggz-partijen bezig om te zorgen en te borgen dat er voldoende passend zorgaanbod is voor de kwetsbaarste patiënten. Mensen die nu te vaak lang moeten wachten op zorg die voor hen passend is. De minister probeert daarbij in kaart te brengen wat ‘cruciale ggz’ is die niet mag wegvallen of waar nog te weinig aanbod in is. Dit is een afspraak in het Integraal Zorgakkoord, dat in september 2022 werd gesloten maar niet door MIND is ondertekend. Wel is MIND gevraagd om op de plannen te reageren. MIND is positief over de recent gemaakte afspraken en heeft formeel, vanuit het cliënten- en naastenperspectief, dit in een brief aan minister Helder laten weten.

Andere vorm van financiering
Bepaalde financiële prikkels in het systeem zorgen ervoor dat de geestelijke gezondheidszorg juist voor mensen met complexe psychische problematiek onder druk staat. Om te voorkomen dat afdelingen voor hoog-specialistische ggz moeten sluiten, wil MIND dat er naar andere vormen van financiering wordt gekeken. In de aanpak waarover minister Helder op 4 april naar de Tweede Kamer schrijft, wordt de zorgvraag van patiënten in hun eigen sociale context (de regio) als vertrekpunt genomen. “Op basis van deze vraag kan per regio bepaald worden wat er nodig is qua aanbod”.

MIND is blij te lezen dat er een gezamenlijke intentie is uitgesproken om toe te werken naar een zogeheten ‘grotere gelijk gerichtheid in contractering’. Dit is een andere vorm van financiering waarbij zorgverzekeraars cruciale zorg op dezelfde manier inkopen, met bijvoorbeeld dezelfde tarieven en voorwaarden. Ook is afgesproken om daarbij te onderzoeken wat nu al mogelijk is. Het is van essentieel belang dat de cruciale ggz geborgd blijft en waar nodig zo snel mogelijk wordt uitgebreid. MIND laat de minister weten dat we hier vanuit het oogpunt van de cliënt en naasten graag bij betrokken worden.

Lees hier de volledige reactie van MIND aan minister Helder over de plannen voor de cruciale ggz.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 672 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail