Meer inzicht in kwaliteit van zorg door verplichte cliëntevaluatie

Facebooktwitterlinkedinmail

31 maart 2021 – Binnenkort kunnen cliënten inzicht krijgen in de ervaringen van andere cliënten met zorgaanbieders en daarmee goed geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. Dit wordt mogelijk omdat zorginstellingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanaf heden verplicht zijn om via een vragenlijst cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken.

Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De vragen gaan onder andere over de informatie die de cliënt vooraf over de behandeling en eventuele medicatie kreeg, over de bejegening van de hulpverlener en de mate waarin de cliënt inspraak kreeg in de behandelopties en om naasten bij de behandeling te betrekken. Het openbaar maken van de uitkomsten helpt andere cliënten bij het kiezen voor een behandelaar of behandeling en geeft zorgorganisaties zicht op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren.

Resultaat van vereende inspanningen

MIND is zeer verheugd dat de vragenlijst tot stand is gekomen en door de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland is aangeboden bij Zorginstituut Nederland die de zogheten ‘indicatorenset cliëntervaringen ambulante GGZ en VZ’ op 23 maart hebben vastgesteld en opgenomen in het Register op Zorginzicht. De vragenlijst is de uitkomst van vereende inspanningen van betrokken partijen en MIND. Met deze vragenlijst wordt een grote stap gezet in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorg.

Ervaringen in najaar 2021 zichtbaar

Ggz-organisaties leveren uiterlijk 1 augustus 2021 de gegevens van januari 2021 tot 1 juli 2021 aan. De scores uit de vragenlijsten worden vervolgens zichtbaar gemaakt voor andere cliënten via de website www.zorginzicht.nl van het Zorginstituut Nederland. Vanaf het najaar 2021 worden de gegevens ook getoond op de MIND website www.kiezenindeggz.nl.

Zie de site van Zorginstituut Nederland over de vragenlijst en de opname in het register.

Bron: mindplatform.nl  

Dit bericht is 3989 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail