MAP helpt je een betere zorgverlener te worden

Facebooktwitterlinkedinmail

3 november 2020 – Je bent pas echt een goede zorgverlener, als je ook oog hebt voor de mens achter de patiënt. Daarom stimuleert Stichting Mens Achter de Patiënt – kortweg MAP – onderwijs waarbij ervaringsdelers hun persoonlijke verhaal delen met studenten in een zorgberoep. Een verrijking voor beide partijen!

‘Een van onze ervaringsdelers vertelde me dat hij door zijn hersenletsel veel laat vallen. Daarom had hij zijn pasgeboren kleinzoon maandenlang niet durven vasthouden. Té bang dat hij het baby’tje zou laten vallen. Dat raakte me enorm. Bij dingen laten vallen denk je al snel aan kopjes of bordjes. Dat het zo’n impact heeft, dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. Daarom zijn de verhalen van onze ervaringsdelers zo belangrijk.’ Dante Mulder is sinds september directeur van Stichting MAP. Ze neemt hiervoor na het behalen van haar bachelor geneeskunde aan Universiteit Maastricht een tussenjaar. Eva Visbach is haar voorgangster. Eva heeft haar studie gezondheidswetenschappen weer opgepakt en coacht Dante nu op de achtergrond.

Eyeopeners
Dante: ‘Tijdens mijn opleiding leer ik alles over ziektebeelden. Ik leer diagnoses stellen, de beste remedie kiezen, maar wat ziek zijn met iemand doet, dat leer je niet. Omgekeerd werkt het ook zo. Een patiënt verwacht dat je als arts alles weet, terwijl zorgprofessionals natuurlijk ook weleens onzeker zijn of twijfelen. Met MAP brengen we deze twee werelden bij elkaar. In groepjes gaan ervaringsdelers die ervaring hebben met ziekte, zorg of welzijn met studenten die in de zorg aan de slag gaan in gesprek. Dat levert hele waardevolle gesprekken op. Soms zijn hele kleine dingen echte eye openers. Hoeveel artsen kijken niet zonder dat ze zich daarvan bewust zijn het hele consult op hun computerscherm?’

Mensgerichte zorg
‘MAP gaat over mensgerichte zorg. En mensgerichte zorg begint bij mensgericht onderwijs”, vertelt Eva. “Wij willen zorg- en welzijnsprofessionnals bewuster maken van de impact die ziek zijn kan hebben. Hen helpen met compassie te handelen. Daarnaast willen we professionals van mbo tot universitair niveau interprofessioneel laten samenwerken zodat ze beter communiceren en een effectief team kunnen vormen. Met dit idee hebben Sjim Romme en Matthijs Bosveld MAP in 2017 in samenwerking met de Universiteit Maastricht opgericht. Zij zagen de behoefte die er was.’

Ambitie
Dante: ‘In 2017 had MAP 20 ervaringsdelers en 30 deelnemende studenten. Nu hebben we 300 ervaringsdelers en 1.200 studenten in Nederland en België. We waren vorig jaar genomineerd van de Marc Cornelissen Brightlands Award. Dat heeft ons veel gebracht. We hebben er veel publiciteit en goede contacten aan over gehouden en we hebben MAP mogen pitchen bij Een werkbezoek van de Topsector Life Sciences and Health, vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze ambitie is om een vast plekje in de curricula van de zorg- en welzijnsopleidingen te verwerven. Met Zuyd Hogeschool en Vista College lopen wat dat betreft al meerjaren afspraken, bij de Universiteit Maastricht hopen we dat we bij de volgende curriculumherziening een kans maken. Ook nu MAP geen ‘verplichte leerstof’ is, kiezen veel studenten vrijwillig voor de MAP module. Dat belooft veel goeds voor de ontwikkeling van de mensgerichte zorg.’

Klik hier voor meer informatie over Stichting Achter de Mens

Samenwerken
Dante: ‘Die behoefte wordt door steeds meer partijen erkent. We werken niet alleen met opleidingen op alle niveaus samen, maar bijvoorbeeld ook met Zuyderland en Maastricht UMC+. Samen met zorgverzekeraar CZ en andere samenwerkingspartners zoals Burgerkracht Limburg, werken we het idee van een MAP academy uit. We willen bijvoorbeeld met CZ een training voor ervaringsdelers starten. Ook willen we de MAP-aanpak bij professionals onder de aandacht brengen. Want toen zij studeerden, bestond MAP nog niet. Het is ontzettend gaaf om te merken dat MAP tot bewustzijn leidt, dat er meer over mensgerichte zorg wordt nagedacht.’

Positief voor ervaringsdelers en studenten
Eva: ‘Wat ook mooi is om te zien, is dat MAP zowel de ervaringsdelers als de studenten iets brengt. Ervaringsdelers ervaren hun deelname als een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Ze voelen zich nuttig en vinden het ook heel leuk om elkaar te ontmoeten op onze deelnemersdagen. De ervaringsdelers zijn nu ook vertegenwoordigd in het bestuur. Studenten schrijven in hun reflectiebrief wat ze van MAP meenemen. Ze geven aan dat ze betere zorgprofessionals worden door aan MAP deel te nemen. De studenten leren ook van elkaar. Vaak kijken mbo-studenten tegen de anderen op. Dan is het heel leuk als ze merken dat zij veel meer ervaring met patiënten hebben dan de rest. Op de universiteit kom je in je hele bachelor buiten de simulatiepatiënten nauwelijks echte patiënt tegen.’

‘Professionals gunnen het ons om dingen te leren’
‘Door corona hebben we veel energie gestoken in het goed digitaliseren van onze onderwijsmodules’, vertelt Dante. ‘Dat én onze samenwerking met CZ zijn twee belangrijke onderwerpen waar ik me als directeur nu mee bezighoud. Sommige medestudenten vinden het raar dat ik hiervoor een tussenjaar neemt. Zelf vind ik het vooral super boeiend en leerzaam. Ik bouw een heel interessant netwerk op, mag al een beetje aan het grote-mensen-leven proeven. Ik vind het heel bijzonder om te merken hoe graag mensen je ontvangen en hun kennis met je delen. Er zijn zoveel mensen die ons gedachtengoed ondersteunen.’ Eva: ‘Ik herken dat. Ik heb tijdens mijn directeursjaar ontzettend veel mooie ervaringen opgedaan. Professionals gunnen het ons om dingen te leren.’

Bron: maastrichtuniversity.nl

Dit bericht is 1799 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail