Floortje Scheepers: Leren omgaan met complexiteit in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

2 december 2022 – Floortje Scheepers is psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz en aan de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, (partner in de vernieuwingsbeweging). Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar we voor staan in de langdurige ggz. En voor een gelijkwaardige inbreng vanuit alle betrokkenen en hun unieke perspectieven. Waaronder die van ervaringsdeskundigen en naasten, met de ‘patiënt’ zelf voorop. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing hield ze hierover een inspirerende lezing, die kun je hier terugkijken.

Ontmoeting van mens-tot-mens voorop
Volgens Floortje Scheepers kun je alleen via een mix van de verschillende perspectieven de zorg vernieuwen en verbeteren. Ook maakt ze duidelijk dat het niet werkt om te proberen zo’n verandering in schema’s en ordeningen te passen. Het is nodig om ruimte te maken voor het ‘niet-weten’ en de ontmoeting van mens-tot-mens voorop te zetten. Vanuit gelijkwaardigheid met elkaar stappen zetten en leren, daar komt het op neer. Floortje Scheepers heeft een boodschap om om te leren gaan met de complexiteit die hierbij komt kijken, en gaat hierover in gesprek met de deelnemers. Bekijk de lezing van Floortje Scheepers terug vanaf de 31e minuut. (Ook het programma voorafgaand aan haar lezing is zeer de moeite waard!)

Droom van de radicale vernieuwingsbeweging langdurige ggz
Mensen die langdurig met ggz te maken hebben en in klinieken wonen of beschermde woonvormen, krijgen vaak nog niet de zorg en aandacht die zij nodig nodig hebben. Maar ieder mens wil een waardevol leven leiden, binnen zijn of haar mogelijkheden. Een leven dat aansluit op wat er voor hem of haar toe doet. Dat geldt ook voor ggz-professionals en naasten van mensen die zorg ontvangen. Als mensen tot hun recht kunnen komen, komt het beste in hen naar boven. Een samenleving waarin we dit steeds weer mogelijk maken: dat is de droom van onze vernieuwingsbeweging.

“als je met een ander perspectief naar dingen gaat kijken, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt ook”

LOC Waardevolle zorg nam in 2020 initiatief tot de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Inmiddels werken we in een breed landelijk netwerk daadwerkelijk aan die droom, met betrokkenen op alle niveaus. Ook tijdens de dinsdag van de Week van de Radicale vernieuwing werd dit duidelijk zichtbaar. Vanuit 14 deelnemende organisaties waren zo’n honderd cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, medewerkers, managers en directeuren aanwezig. Ook mensen uit geïnteresseerde ggz-organisaties sloten aan, evenals partners van VWS, inspectie, zorgkantoren en actie-onderzoekers vanuit kenniscentra Phrenos en Trimbos-instituut. Het leidt tot veel enthousiasme, nieuwe verbindingen en vervolgactiviteiten. We kunnen met elkaar nog veel meer mogelijk maken! Lees hier een uitgebreide terugblik op de Week van de Radicale vernieuwingsdag langdurige ggz.

Doet jouw organisatie al mee met Radicale vernieuwing?
LOC Waardevolle zorg wil graag samen met de aangesloten cliëntenraden en vernieuwingsbewegingen een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van onze samenleving. Wij hebben al diverse initiatieven genomen om daaraan te werken. En bouwen dat graag verder uit. Als cliëntenraad kun je nagaan of je organisatie al meedoet aan Radicale vernieuwing. Verschillende deelnemers zijn zelfs gestart op initiatief van de cliëntenraad. Doet je organisatie nog niet mee, en wil je meer weten over de meerwaarde en mogelijkheden van het aansluiten bij een vernieuwingsbeweging? Je kunt altijd contact opnemen via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 207 4067.

Meer weten of meedoen?
Voor meer informatie over de vernieuwingsbewegingen zie:
–  Radicale vernieuwing zorg
– Radicale vernieuwing jeugdzorg
– Radicale vernieuwing langdurige ggz
– Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Je kunt altijd contact opnemen via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 207 4067.
Ook in de studium-generale lezing ‘Chaos in de ggz‘ werpen Floortje Scheepers en psychiater prof. Jim van Os licht op wat er nodig is voor een toekomstbestendige GGZ.

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 2006 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail