Lever zorg op maat voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

26 maart 2019 – Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis hebben unieke kenmerken en behoeften. Dat vereist dan ook een zorg op maat, een meer persoonsgerichte benadering, juist in een samenleving die voortdurend verandert, complexer en onpersoonlijker wordt. Dat stelt Bas van Alphen in zijn oratie getiteld ‘Een persoonlijke kwestie’ op 22 maart waarmee hij het bijzonder hoogleraarschap Beroepsopleiding tot Gezondheidspsycholoog aan Tilburg University aanvaardt.

Van Alphen biedt in zijn rede een historische schets van persoonlijkheidsstoornissen en werpt een blik op de eerste initiatieven tot het realiseren van de Nederlandse ouderenzorg en haar wetenschappelijke agenda. Voorts zoomt hij in op ouderen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit een gepersonaliseerd kader met betrekking tot patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek gericht op positieve gezondheid met de focus ligt op de persoonseigen factoren van welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven. Tot slot gaat hij in op gepersonaliseerd onderwijs.

Heterogene groep

De ouderenzorg is bij uitstek gepersonaliseerde zorg avant la lettre. Ideosyncratische, diagnostische en therapeutische benaderingswijzen in de ouderenzorg waren jarenlang eerder regel dan uitzondering vanwege het beperkt aantal empirische studies en het feit dat ouderen een zeer heterogene doelgroep vormen. Dat noopt tot een gepersonaliseerde benadering die ook vertaald kan worden naar het postacademisch onderwijs, zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Bas van Alphen (1970) studeerde Psychologie, met als afstudeerspecialisatie psychogerontologie, aan de RU Nijmegen waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ‘Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen’. Na zijn promotie richtte hij zich op psychometrische en behandelaspecten van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen met thema’s als psychotrauma, autisme en ouderencriminaliteit. Van Alphen werkt als gezondheidszorgpsycholoog bij Mondriaan Ouderen, is namens die organisatie hoogleraar aan de VU Brussel en sinds 2018 tevens als hoogleraar verbonden aan het expertisecentrum PersonaCura van GGz Breburg. En nu bekleedt hij dus ook de door RINO Zuid ingestelde leerstoel in Tilburg, ondergebracht bij het Dept. Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Bij RINO Zuid werkt Van Alphen tevens als hoofdopleider.

Bron: tilburguniversity.edu

Dit bericht is 2959 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail