Mediant GGZ en Ouderenzorg werken samen bij extreem onbegrepen gedrag bij ouderen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 mei 2018 – De zorgorganisaties Trivium Meulenbeltzorg (TMZ, ouderenzorg) en Mediant (GGZ) gaan samenwerken om extreem onbegrepen gedrag van bewoners beheers- en begrijpbaar te maken. Ze gaan onder meer medewerkers uitwisselen. Het gaat om een proef van bijna een jaar.  

Reden is de toename van ouderen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra die behalve psychogeriatrische of somatische klachten, ook een psychiatrische ziekte hebben. Het verzorgend en verplegend personeel is niet opgeleid om deze categorie bewoners te begeleiden.  Omgekeerd wil Mediant bij de behandeling van haar cliënten gebruik maken van de kennis en ervaring van TMZ, met betrekking tot ondersteuning door het netwerk van de cliënt.

ONBEGREPEN GEDRAG

Volgens Marie-Loiuse Engbers, regiomanager bij TMZ, hebben overal in het land medewerkers in verpleeghuizen er dagelijks mee te maken. “Een bewoner die boos is, prikkelbaar, passief, opstandig. Extreem gedrag dat voortvloeit uit psychiatrische problematiek is van een andere aard. Niet alleen bij ons, maar in alle verpleeghuizen neemt deze categorie bewoners toe. Vanuit verpleegafdelingen krijgen wij regelmatig vragen over hoe hier mee om te gaan. Wij willen ook dit gedrag begrijpbaar maken voor onze medewerkers, zodat zij ook hen kunnen begeleiden.”

Mediant zet een psychiatrisch verpleegkundige in om zorgteams van TMZ te ondersteunen bij de begeleiding van cliënten met (extreem) onbegrepen gedrag en psychiatrische problematiek. Deze verpleegkundige begeleidt beide organisaties ook bij overdrachten van cliënten van de ene naar de andere organisatie. TMZ detacheert een specialist/verpleegkundige bij Mediant.

“Bij TMZ is veel kennis en ervaring aanwezig met het inschakelen van het netwerk van bewoners/cliënten. Die kennis hebben wij veel minder”, zegt Monique Simons, manager bedrijfsvoering bij Mediant. “Cliënten worden tijdelijk opgenomen. Gedurende deze opname vindt onderzoek, diagnostiek en behandeling plaats. Wij bieden geen langdurige begeleiding en hebben geen voorzieningen om cliënten te laten wonen. Zij zijn na behandeling het beste af in een omgeving die gericht is op wonen en welzijn, dan wel thuis, dan wel in een verpleeghuis. Daarom wil Mediant meer samenwerken met het netwerk van de cliënt, aangezien ondersteuning van het netwerk belangrijk is voor behoud van het herstel. TMZ kan ons hierbij helpen en we gaan samen bekijken op welke manier TMZ ons nog meer kan ondersteunen. Streven is om cliënten zo snel als mogelijk op een passende plek te plaatsen. Klinische opnames en overplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden vermeden.”

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3540 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail