Aantal dwangopnames in psychiatrie gestegen

Facebooktwitterlinkedinmail

5 maart 2018 – In Nederland is vorig jaar ruim 26.000 keer een psychiatrische dwangbehandeling opgelegd. Het aantal dwangopnames zonder spoed bedroeg 17.746 in 2017, tegenover 9.703 tien jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak, gepubliceerd in NRC Handelsblad. Niet eerder was het aantal dwangopnames zo hoog. Opvallend is verder dat in de grote steden het aandeel 65-plussers dat met dwang wordt opgenomen de laatste jaren toeneemt. Dit meldt Zorgvisie.

Behandeling thuis 

De toename van het aantal dwangbehandelingen staat haaks op het beleid van het kabinet. Dit is er juist op gericht om het verblijf in psychiatrische instellingen terug te dringen. Onlangs werd hiertoe de Wet verplichte ggz aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet biedt patiënten meer inspraak in hun behandeling en maakt het bovendien mogelijk om patiënten gedwongen thuis te behandelen.

Kans op terugval groter

Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht in Amsterdam, wijst er in de NRC op het verkorten van de opnameduur. Hierdoor worden psychiatrisch patiënten eerder naar huis gestuurd en is de kans op terugval groter, zegt hij. “Bovendien is het makkelijker zicht te houden op honderd patiënten in een kliniek dan op honderd patiënten verspreid over het land.”

Minder tolerant

Niels Mulder, hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam, voegt hieraan toe dat in zijn visie de samenleving minder tolerant is geworden. “Mensen melden overlast en afwijkend gedrag mogelijk eerder,”aldus Mulder. Ook de verstedelijking speelt volgens hem een rol. Buurten worden steeds onpersoonlijker, en daarvoor vallen ernstige psychiatrische problemen pas op als het echt fout gaat.

Lees hier het artikel in NRC Handelsblad.

Bron: Zorgvisie

Dit bericht is 5944 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail