Vijf over twaalf voor Wlz-criteria voor mensen in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail
wlz, langdurig
25 november 2016 – Het is vijf óver twaalf. Nog voor het einde van dit jaar moet het kabinet een besluit te nemen over de directe toegang van psychisch kwetsbare mensen tot de Wlz. Hiertoe roepen de gezamenlijke patiënt- en familievertegenwoordigers, belangenverenigingen en brancheorganisaties op in een brief die ze hebben gestuurd aan de Vaste Kamercommissie.
Ook het Landelijk Platform GGz en Ypsilon horen bij de ondertekenaars. Zij vragen de Kamer er bovendien voor te zorgen dat het onderwerp na de Tweede Kamerverkiezingen niet controversieel wordt verklaard zodat ook een demissionair kabinet het kan uitvoeren.

Het is nu bijna drie jaar geleden dat de Tweede Kamer de motie Keijzer/Bergkamp heeft aangenomen. Mede dankzij de lobby van Ypsilon en het LPGGz zouden patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening alsnog toegang krijgen tot de Wlz. Helaas is dit nog steeds niet geregeld. Ondertussen doen zich steeds meer schrijnende situaties voor. In de brief geven de organisaties enkele voorbeelden van mensen met problemen die niet binnen de Wmo kunnen worden opgelost. De Wmo is immers niet bedoeld voor groepen patiënten die levenslang en levensbreed 24/7 zorg nodig hebben. Het gemeentelijk beleid schiet dan ook onverhoopt en onbedoeld tekort voor deze doelgroepen, constateren de GGZ-organisaties.

“Binnen de Wlz is het mogelijk om maatwerk te bieden aan patiënten met deze complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Het zou helpen als zij veel eerder toegang krijgen tot de Wlz op grond van inhoudelijke criteria. GGZ-instellingen en organisaties voor maatschappelijke opvang vinden de huidige situatie absoluut onverantwoord, maar hebben nu niet de mogelijkheden om zorg op maat te leveren. Voor cliënten en naastbetrokkenen is de huidige situatie onbegrijpelijk. Mensen met een blijvende complexe en zware zorgvraag komen niet in aanmerking voor Wlz-zorg, enkel omdat zij het etiket ‘psychische grondslag’ hebben. Aan deze vorm van rechtsongelijkheid, die onbedoeld en tegen de zin van het kabinet is ontstaan, moet zo snel mogelijk een eind komen.”

Brief over Wlz aan de Kamer (Pdf)

Bron; platformggz.nl

Dit bericht is 3466 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail