Korter behandelen bij milde depressie of angststoornis goed mogelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

therapeut, angststoornis

4 juli 2016 – Een korte en krachtige behandeling werkt minstens even goed als de gangbare behandeling bij mensen met milde tot matige depressie of angststoornis. Dat blijkt uit onderzoek van Denise Meuldijk, die op 23 juni promoveerde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij vergeleek de ‘Kort en krachtig’-behandeling met de gangbare behandeling. De verkorte behandeling werkte niet alleen minstens even goed; patiënten waren gemiddeld meer tevreden dan bij de gangbare behandeling. 

Kort en krachtig-behandeling 

Vanwege hoge kosten en wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg is er behoefte aan kortere behandelingen. LUMC en GGZ Rivierduinen, een regionale organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelden daarom de ‘Kort en krachtig’-behandeling. “Die bestaat uit verschillende vormen van therapie”, vertelt psycholoog Denise Meuldijk. “Patiënten met depressie of angststoornis krijgen bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Er zijn nog meer behandelingen, en een deel van de patiënten krijgt daarnaast medicijnen.” De ingrediënten zijn hetzelfde als bij de gangbare behandeling, alleen gaat het om minder sessies; zeven, in plaats van bijvoorbeeld twaalf. “De behandeling is heel strak georganiseerd. Patiënten stellen samen met de therapeut doelen vast en hebben wekelijks contact. Ze krijgen ook huiswerkopdrachten mee en dragen zelf een grote verantwoordelijkheid.”

Breder inzetten 

Meuldijk ontdekte dat de verkorte behandeling goed werkte. “De psychische klachten verminderden en de kwaliteit van leven en de algemene gezondheidstoestand van de patiënten ging vooruit, minstens even goed als bij de gangbare therapie”, vertelt ze. “De verkorte behandeling leidde bovendien sneller tot verbetering.” Over het algemeen waren patiënten tevredener. “Wij raden daarom aan om de ‘Kort en krachtig’-behandeling breder in te zetten in de GGZ, ook met het oog op de wachtlijsten. Het is een goede optie voor patiënten in de generalistische basis-GGZ. Daarbij gaat het om psychische problemen die te ernstig zijn voor de huisarts of praktijkondersteuner, maar niet ernstig genoeg voor de gespecialiseerde ggz.” De gebruikte protocollen voor Kort en krachtig zijn online te vinden.

Niet besparend 

Helaas werd niet aangetoond dat de ‘Kort en krachtig’-behandeling goedkoper was dan de gangbare behandeling. Dat is verrassend, want je zou toch verwachten dat een behandeling met minder sessies kosten bespaart? “Dat klopt. Waarschijnlijk speelt het mee dat dat de gangbare behandeling minder strak is georganiseerd en er daarom pas later gestart wordt”, denkt Meuldijk. “Dan zijn er minder kosten gemaakt op het moment waarop we de behandelingen vergeleken.”

Postdoc in Australië 

Denise Meuldijk kwam voor de promotie even naar Nederland: ze werkt sinds februari dit jaar als postdoc in Australië, aan de Universiteit van Wollongong. “Ik houd me daar bezig met onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen”, vertelt ze. “Ze onderzoeken daar of ook voor die psychiatrische stoornissen een korte therapie mogelijk is. Dat past dus goed bij mijn onderzoekservaring.”

Bron: lumc.nl

Dit bericht is 4004 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail