Krijgt je kind ADHD-diagnose? Misschien geboren in de verkeerde maand?

Facebooktwitterlinkedinmail

adhd kind

11 maart 2016 –De jongsten in de klas krijgen vaker de diagnose van ADHD dan hun oudere klasgenootjes. Door hun gedrag in de klas worden ze ook vaker naar de dokter gestuurd, zo meldt hln.be

De geboortedatum van je kind kan bepalen of je kind al dan niet de diagnose van ADHD krijgt en bijgevolg medicatie te slikken krijgt. Hoe oud je kind is in vergelijking met zijn of haar klasgenootjes is daarbij een belangrijke factor.

Een onderzoek in Taiwan kwam tot de conclusie dat bij in augustus geboren kleuters en jonge kinderen vaker de ADHD-diagnose werd gesteld dan bij hun klasgenootjes die in september het levenslicht zagen. Taiwan legt de instapgrens voor schoolkinderen op 31 augustus. Die discrepantie kwam niet voor bij tieners, volgens de studie die vandaag werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Pediatrics.

De leeftijd die een kind heeft in vergelijking met de leeftijd van de klasgenoten kan een beduidende impact hebben op de diagnose en het medicinaal behandelen van ADHD, stelt kinderpsychiater Mu-Hong Chen en auteur van de studie.

Tussen 4 en 17 jaar
Voor het onderzoek werden gegevens van de gezonheidsverzekering van 380.000 schoolkinderen tussen 4 en 17 jaar verzameld. De onderzoekers bekeken de cijfers voor de diagnose van ADHD per geboortemaand en bekeken wie over een periode van 14 schooljaren medicatie voorgeschreven kreeg.

Jaar leeftijdsverschil
Omdat Taiwan de grens voor het begin van de kleuter- en lagere school op 31 augustus legt, kunnen kinderen in dezelfde klas bijna een jaar in leeftijd verschillen. Ook bij ons is dat zo, alleen legt ons onderwijssysteem die grens niet op het school- maar op het kalenderjaar, dus op 31 december.

Taiwanese kinderen met een geboortedatum vlak voor 31 augustus zijn jonger en hebben minder hersenmaturiteit dan hun klasgenootjes die in een andere maand werden geboren en in het bijzonder zij die in de eerste maand van het schooljaar werden geboren.

Ook zo in VS en Canada
Eerder onderzoek rond ADHD in de VS en in Canada suggereerde al dat de leeftijd in dezelfde klas voor een verschil in de diagnose en medicatie kan zorgen. Deze studie in Taiwan toont gelijkaardige resultaten als in westerse landen, verklaarde Chen aan Live Science.

In de Taiwanese studie bleken kinderen uit de kleuter- en lagere school die in augustus werden geboren (de jongsten van de klas) 1,65 keer vaker de diagnose van ADHD te krijgen en 1,75 keer vaker medicatie te krijgen dan jongens en meisjes die in september van het voorgaande jaar waren geboren (de oudsten).

Gedrag in klas
Kinderen wier hersenen nog niet zo matuur zijn als die van andere kinderen in dezelfde klas vertonen vaker een zekere onoplettendheid, zijn impulsiever en vertonen vaker tekenen van hyperactiviteit. Allemaal factoren die hun prestaties beïnvloeden, aldus Chen.

Het gedrag van die kinderen in de klas kan ervoor zorgen dat ze sneller naar een dokter worden verwezen. Dat zou op zijn beurt het risico op een ADHD-diagnose en daaropvolgende behandeling verhogen.

Niet bij tieners
De kinderpsychiater was niet verbaasd toen uit het onderzoek bleek dat in augustus geboren tieners geen grotere kans hadden op een ADHD-diagnose dan hun in september geboren klasgenoten. Het leeftijdsverschil binnen een klas heeft meer impact op jongere kinderen dan op adolescenten. Dit omdat de verschillen in hersenontwikkeling binnen eenzelfde klas verminderen naargelang de maturiteitsgraad toeneemt tijdens de tienerjaren.

Alleszins beklemtonen de nieuwe bevindingen hoe belangrijk het is de leeftijd van een kind binnen zijn of haar klas te bekijken bij diagnose en behandeling van ADHD, stelt Chen. Wanneer dat niet gebeurt, zou dat volgens de onderzoeker kunnen leiden tot de overdiagnose van ADHD en de navenante overdreven behandeling met medicijnen.

Bron: hln.be

Dit bericht is 3751 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail