Kinderombudsman slaat alarm over gebrek aan samenhang in de jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

27 maart 2019 – ‘De problemen in de jeugdhulp worden steeds groter’, schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer vandaag in een brandbrief aan minister De Jonge van VWS. ‘Ik maak mij ernstig zorgen.’

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter worden. Met name de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met een stapeling van problemen, en daarmee met verschillende instanties en wetgeving, krijgen niet de hulp die zij nodig hebben. ‘Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.’

Schotten en barrières

De Kinderombudsvrouw ziet dat schotten en barrières goede hulp aan kinderen in de weg staan. Zo hebben kinderen en hun ouders te maken met veel verschillende organisaties, die vaak langs elkaar heen werken. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten groot en is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. Daar komt bij dat vanwege financiële druk en aanbestedingsprocedures de kwaliteit en continuïteit van hulp onder druk staat. ‘Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip,’ aldus de Kinderombudsvrouw.

Ze stelt dat het beoogde doel van de Jeugdwet – tijdige, passende en samenhangende hulp – niet is bereikt: ‘Een transitie als deze kost tijd en moeite, maar vier jaar na dato zien we nog steeds geen verbetering in de hulp aan jeugd. De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost.’

Overkoepelende visie

De Kinderombudsvrouw pleit daarom voor een overkoepelende visie die verbinding legt tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen. ‘De departementen, gemeenten en organisaties spannen zich enorm in om te zorgen dat kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het is de hoogste tijd dat alle kinderen gaan profiteren van deze inspanningen.’ In de visie, die moet dienen als basis voor alle hulp aan jeugd in Nederland, moet het ontwikkelingsbelang van het kind voorop staan. ‘Een kind, een gezin, een plan, dat is het uitgangspunt.’

De Kinderombudsvrouw wil op korte termijn in gesprek met minister De Jonge over hoe de barrières en schotten weggenomen kunnen worden, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Download

Brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: dekinderombudsman.nl

Dit bericht is 3714 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail