Kamer wil snel opheldering over eigen bijdrage

Facebooktwitterlinkedinmail

eigen-bijdrage

12 februari 2016 – De Kamer is ontstemd over het uitblijven van onderzoeksresultaten naar de gevolgen van eigen bijdragen voor mensen die langdurige zorg ontvangen, zoals de Wmo. Een GroenLinks-motie zou in de wind geslagen zijn en de Kamer niet goed geïnformeerd. Staatssecretaris Van Rijn moet de Tweede Kamer voor maandag 12 uur per brief informeren, zo meldt binnenlandsbestuur.nl 

Snel debat

Een verzoek van Linda Voortman (GroenLinks) en de ChristenUnie hiertoe is donderdag Kamerbreed ondersteund. Komende week of de week na het Kamerreces komt er een debat over de eigen bijdrage, zo is verder vandaag duidelijk geworden. Woensdag had SP-Kamerlid Renske Leijten al om een debat gevraagd, nadat uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) bleek dat een kwart van de Nederlanders vanwege de (hoge) eigen bijdrage stopt met zorg en ondersteuning. In een reactie van Van Rijn op dat onderzoek, blijkt dat het CBS niet of nauwelijks aan het onderzoek is begonnen. Dat is de Kamer in het verkeerde keelgat geschoten.

Onderzoeksresultaten

In de Kamerbrief moet Van Rijn opheldering geven over de manier waarop hij de motie-Voortman uit gaat voeren, hoe het staat met het onderzoek en ‘de redenen waarom er in tegenstelling tot wat hij steeds heeft beweerd nog steeds niet mee gestart is’, aldus Voortman vandaag in de Kamer.

Begroting

In die, door Kamer aangenomen motie van april 2015 (Pdf), wordt de regering opgedragen onderzoek te doen naar de inkomenssituatie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat onderzoek moet voor de begroting 2016 klaar zijn.

Bron: binnenlandsbestuur.nl 

Dit bericht is 2490 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail