Open basisscholen en opvang in belang van mentale gezondheid

Facebooktwitterlinkedinmail

15 januari 2021 – De lockdown wordt verlengd. Voor kinderen op de basisscholen en hun thuiswerkende ouders is dit dramatisch. Opnieuw speelt de mentale gezondheid in de afwegingen van het kabinet en de adviesteams geen rol. Het recht op een goede mentale gezondheid en ontwikkeling is even belangrijk als onze fysieke gezondheid. Toch lijken de leerachterstanden, de oplopende stress, toename van kindermishandeling en verwaarlozing niet tot actie te leiden en mee te wegen in de beslissing om de scholen en kinderopvang langer te sluiten. Kabinet, zorg dat deze kinderen niet het kind van de rekening worden. Open de basisscholen en de kinderopvang om een tweede crisis te voorkomen.

Samen met 50 organisaties roept MIND het kabinet op om alternatieven voor schoolsluiting te zoeken. ‘De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven.’ Lees hier de oproep en het bericht erover op de site van initiatiefnemer Unicef. Eerder in de week riept de Kinderombudsman al op om onderwijs op school als uitgangspunt te nemen bij de belangenafweging. Terecht, vindt MIND. De Kinderombudsman wijst op het Kinderrechtenverdrag waarin staat dat kinderen recht hebben op goed onderwijs en recht op gezondheid.

Achterstanden en gevolgen voor de toekomst

Bewijs is er volop, zoals in het op 11 januari in het AD verschenen onderzoek naar onderwijsachterstanden. Verschillende hoogleraren roerden zich de afgelopen maanden zoals Karoli Illy, zelf OMT-lid en kinderarts op nos online: kinderarts-en-omt-lid-illy-stomverbaasd-over-sluiting-basisscholen en wetenschapper Eveline Krone recentelijk in het NRC het-welzijn-van-jongeren-is-in-ieders-belang.

Achterstanden en gevolgen voor de toekomst
Niet alleen het huidige mentale welzijn is in gevaar, ook de gevolgen voor de toekomst zijn groot voor bijvoorbeeld leerlingen die hun CITO-toets missen en mogelijk een lager advies krijgen.

Gevolgen voor kwetsbare jongeren

De noodopvang van scholen en kinderopvang zit vol en redt het nu al niet meer: noodopvang-van-scholen-en-kinderopvang-vol-ouders-zien-het-niet-meer-zitten

De situatie thuis met alle oplopende spanningen is voor steeds meer kinderen onveilig. Zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Leiden dat tijdens de eerste coronagolf mishandeling van kinderen drie keer meer voorkwam.

MIND riep in september al op om specifieke beleid voor jeugd op te stellen, en dat is meer dan alleen de sportfaciliteiten open houden. In december riepen we opnieuw de zorg gaat door maar de jeugd valt stil. Neem onze gezondheid serieus en weeg de mentale gevolgen even zwaar mee. Open de basisscholen en de kinderopvang om een volgende crisis te voorkomen. Pas maatwerk toe voor deze groep, open de basisscholen en de opvang en pas alleen lokaal of regionaal sluiting toe als het besmettingsrisico (voortzetting van de) sluiting rechtvaardigt.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2244 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail