Congres Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters

Facebooktwitterlinkedinmail

7 mei 2022 – Op woensdag 21 september 2022 vindt het congres ‘Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters’ plaats in Utrecht.

Wist je bijvoorbeeld dat peuters het meest geslagen worden? En dat er regelmatig baby’s door hardhandig oppakken en door elkaar schudden een hersenbeschadiging oplopen? Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van psychische mishandeling en emotionele en pedagogische verwaarlozing. Reden voor Vakblad VROEG om samen met Euregionaal Congresburo een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters.

Als gevolg van mishandeling en misbruik krijgen veel jonge kinderen niet de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat er nog te veel kennis ontbreekt om goed te signaleren en adequate hulp te bieden. Bovendien ligt het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind heel gevoelig. Wat als je het mis hebt en ouders of anderen vals beschuldigt? En hoe bespreek je überhaupt een vermoeden op een goede manier met ouders én met jonge kinderen?  Alle reden dus om je te verdiepen in de mogelijkheden om op het juiste moment op een goede manier te signaleren en te interveniëren.

Voor dit congres hebben we een interessant programma samengesteld. De sprekers delen belangrijke kennis over mishandeling bij deze kwetsbare doelgroep en geven concrete handreikingen aan professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Het congres vindt plaats op 21 september in Utrecht, maar is ook online te volgen. Dit kan 30 dagen lang vanaf 1 november 2022. Alle deelnemers mogen gratis meedoen aan een ander online congres van Euregionaal Congresburo of een collega gratis laten inschrijven voor de online editie van dit congres. 

Meer…

Sprekers

  • Prof. Dr. Lenneke Alink (Universiteit Leiden) – De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen
  • Drs. Jolande Schoonenberg (Veilig Thuis Amsterdam) – Vroegkinderlijke verwaarlozing en geweld: een Gordiaanse knoop?
  • Drs. Yael Meijer (Fornhese GGZ centraal) – Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
  • Prof. dr. Elisa van der Putte (Wilhelmina Kinderziekenhuis) – Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen
  • Drs. Marike van Gemert (Academie voor Praten met Kinderen) – Praten met jonge kinderen (4+) over kindermishandeling
  • Dr. Thekla Vrolijk-Bosschaert (LUMC-Curium) – Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen, een lastige puzzel
  • Drs. Sandra van Gameren (Stichting Kinderbelang) – Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, AbSG (KNMG-GAIA), Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, VVAK, Registerplein, Register Vaktherapie, en DAIMH.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 3552 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail