Jeugdautoriteit pleit voor oplossingen in plaats van meer onderzoeken bij jeugdbescherming

Facebooktwitterlinkedinmail

18 november 2022 – Bij het ontwikkelen van (nieuwe) maatregelen om tijdige jeugdhulp te realiseren zou gebruik moeten worden gemaakt van bestaande kennis, in plaats van met nieuwe onderzoeken naar problematiek steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dat schrijft de Jeugdautoriteit in een brief aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Met deze brief biedt de Jeugdautoriteit de minister het onderzoeksrapport ‘Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen’ aan. In het rapport kijkt de Jeugdautoriteit naar onderzoeken naar de jeugdbeschermingssector van de afgelopen vijf jaar. De Jeugdautoriteit heeft de aanbevelingen uit deze onderzoeken verzameld en in beeld gebracht waar zij toe hebben geleid.

Kwaliteit, financiën en werkbelasting bij Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn sinds de decentralisatie van de jeugdhulp onder druk komen te staan. De afgelopen jaren zijn er diverse verbeteringen gerealiseerd, maar er zijn ook nieuwe problemen ontstaan. Waar bijvoorbeeld eerst de tarieven voor veel discussie tussen gemeenten zorgden, is nu arbeidsmarktproblematiek een van de grootste knelpunten. Ondanks grote inzet van alle partijen is er te weinig vooruitgang geboekt.

De Jeugdautoriteit pleit ervoor om niet opnieuw onderzoek te doen naar de problemen voor GI’s en mogelijke oplossingen voor die problemen. Geld en energie zijn beter besteed aan het implementeren van oplossingen die al voorhanden zijn, in relatie tot drie thema’s: samenhang van de keten, bekostiging en personeel. Voorbeelden van deze oplossingen zijn eenduidige contractering binnen regio’s en provincies, focus op intergenerationele problematiek en werkdrukvermindering door bijvoorbeeld functiedifferentiatie.

De aanbiedingsbrief aan minister Weerwind is te vinden in de bijlage van deze mail. Download het rapport Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen op de website van de Jeugdautoriteit.

Bron: persbericht

Dit bericht is 901 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail