Intentieverklaring voor meer samenwerking Federatie opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland getekend

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown

5 april 2016 – Federatie opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland tekenden onlangs de intentieverklaring voor verdere samenwerking. De drie brancheorganisaties hebben dezelfde doelstellingen, deels dezelfde cliënten en werken al veel samen. De volgende stap om de samenwerking verder te ontwikkelen is nu met deze intentieverklaring gezet.

De grenzen tussen sectoren vervagen. Er is behoefte aan integrale dienstverlening waarin behandeling, begeleiding, ondersteuning en opvang naadloos op elkaar aansluiten. De drie organisaties willen bevorderen dat mensen met kwetsbaarheid ook in een decentraal stelsel hun eigen keuzes kunnen maken en zich vrij kunnen bewegen. “Het is onze gezamenlijke taak om hier de randvoorwaarden voor te scheppen. Via gezamenlijke belangenbehartiging wijzen we het Rijk op hun stelselverantwoordelijkheid en faciliteren we decentrale uitvoering. Juist in deze tijd van veranderingen spreken we gezamenlijk de verantwoordelijken aan op goede, doelmatige en toegankelijke zorg, in het belang van onze cliënten”, aldus de voorzitters van de branches.

De komende tijd gaan de organisaties aan de slag met het in kaart brengen van de overlap tussen de branches en worden er diverse werkbezoeken georganiseerd. Deze werkbezoeken geven een beeld van de  kansen en mogelijkheden van lokaal-regionale samenwerking en vormen de input voor een gezamenlijke visie.

Indien andere partijen, vanuit een gedeelde visie, op termijn willen komen tot nadere samenwerking, staan de drie organisaties daarover open.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2331 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail