sociale cohesie, zelfregie, samenwerking, domeinoverstijgende samenwerking, zorg- en veiligheidsdomein , samenwerking

23 april 2021 – Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze redenen tekenden tot nu toe 40 bestuurders van zorgorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven, brancheverenigingen en belangenbehartigers de Petitie “Geen Half Werk.” Zij pleiten in de petitie voor meer ruimte om samen te werken aan het verbeteren en herstellen van de kwaliteit van…

5 april 2016 – Federatie opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland tekenden onlangs de intentieverklaring voor verdere samenwerking. De drie brancheorganisaties hebben dezelfde doelstellingen, deels dezelfde cliënten en werken al veel samen. De volgende stap om de samenwerking verder te ontwikkelen is nu met deze intentieverklaring gezet. De grenzen tussen sectoren vervagen. Er is behoefte…