Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger

Facebooktwitterlinkedinmail

10 december 2021 – Bij het zorgvuldig toepassen van dwang in de zorg zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegevens en het intern toezicht belangrijke struikelblokken. Dat speelt ook bij het zo min mogelijk toepassen van verplichte of onvrijwillige zorg als dat wel nodig is. Deze problemen zijn er in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingshuizen, in de gehandicaptenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg.

De toepassing van gedwongen zorg heef een grote impact. Niet alleen op de kwaliteit van leven van cliënten, maar ook op hun naasten en op zorgverleners. Door langdurige, onjuiste of onzorgvuldige toepassing van gedwongen zorg kan bovendien fysieke en psychische schade ontstaan bij cliënten. Zorgverleners moeten zich hier continu bewust van zijn. Dat is nodig om gedwongen zorg zoveel mogelijk te voorkomen of minder toe te passen. ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’ is daarom de titel van de toezichtvisie van de IGJ, die verscheen in mei 2019. Dit is nog steeds de rode draad voor de inspectie bij haar toezicht, omdat dit de mindset ofwel ‘geest van de weten’ weergeef.

De Wvggz en Wzd blijken gedetailleerd en complex, ook in de uitvoering. Daarom is het voor iedereen belangrijk om de geest van de weten en de doelen rondom gedwongen zorg voor ogen te houden. Dat is ook waarover de inspectie met zorg- aanbieders praat in haar toezicht.
Wat valt op in de praktijk zo’n twee jaar na de inwerkingtreding van de Wvggz en de Wzd, op 1 januari 2020? De inspectie ziet dat de meeste aanbieders van verplichte zorg de Wvggz hebben geïmplementeerd en uitvoeren in hun organisatie. Aanbieders van onvrijwillige zorg hebben de Wzd nog niet goed genoeg geïmplementeerd. Als gevolg daarvan, is de uitvoering ook nog niet goed genoeg. Voor alle zorgaanbieders geldt dat de implementatie vertraging opliep door de coronapandemie.

De belangrijkste problemen bij de uitvoering van beide weten zijn:

  1. Gebrek aan voldoende en deskundige zorgverleners
  2. Nog niet goed kunnen leren en verbeteren, vanwege problemen bij het registreren van gegevens
  3. Intern toezicht nog niet goed geregeld

In deze publicatie leest u hierover meer. Daarna leest u specifeke bevindingen over de stand van zaken; eerst over de Wvggz, daarna over de Wzd.

Download ‘Dwang in de zorg – Van wet naar mindset’ PDF document | 6 pagina’s | 319 kB

Bron: igj.nl

Dit bericht is 1694 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail