#ikbenOpen: “Samen maken we Nederland mentaal gezonder”

Facebooktwitterlinkedinmail

7 oktober 2020 –  In de maand oktober is er veel landelijke aandacht voor psychisch welzijn. Zo is Stoptober, de jaarlijkse actie om te stoppen met roken, weer begonnen. Op maandag 5 oktober is de campagne #ikbenOpen gestart en op zaterdag 10 oktober is het World Mental Health Day.

Al deze acties worden ook gesteund door de Nederlandse ggz. Uiteraard omdat ze aansluiten bij onze missies op het gebied van meer preventie, gezonde leefstijl, de beste hulp bij verslaving en het tegengaan van stigma. Maar ook omdat dit is hoe we als de Nederlandse ggz willen werken: samen met anderen optrekken om Nederland mentaal gezonder te maken.Campagne #ikbenOpen

Mentaal gezonder door openheid over psychische klachten te normaliseren.

Een mentaal gezonder Nederland vraagt om open communicatie over psychische klachten. Het platform #ikbenOpen lanceert maandag 5 oktober 2020 voor het tweede jaar een collectieve bewustzijnscampagne om praten over dit onderwerp normaler te maken. Door met ruim 100 partners samen te werken, krijgt de campagne een zo groot mogelijk bereik. De Nederlandse ggz maakt graag initiatieven zichtbaar die aansluiten bij haar missie en ondersteunt de campagne. We gingen in gesprek met Leonie Burggraaf van #ikbenOpen om te horen wat deze campagne sterk en uniek maakt

De juiste hulpbron bereiken
“Bouwen aan een maatschappij waarin praten over psychische klachten gewaardeerd en normaal is, kan alleen als we begrijpen wat mensen weerhoudt om er open over te zijn,” vertelt Burggraaf. “Uit eigen ervaring weet ik hoe zwaar het is om met psychische klachten je weg te vinden naar goede zelfzorg. Tweeënhalf jaar geleden kwam ik thuis te zitten met een zware depressie. Ik had meer vragen dan antwoorden. Investeren in mentale gezondheid vraagt ziekte-inzicht en zelfvertrouwen om de juiste hulpbron te bereiken. Helaas is dit voor veel mensen niet de realiteit.”

Een imperfecte cirkel
De bewustwordingscampagne maakt gebruik van het beeld van een imperfecte cirkel. Burggraaf: “Samen met alle partners roepen we op om een imperfecte cirkel te delen via social media. Het is uniek dat zoveel partners zich gezamenlijk inzetten om met name ook jongeren bewust te maken van mentale gezondheid. Door hen te motiveren tot gedragsverandering kunnen psychische klachten verminderen en voorkomen worden. Naast draagvlak laten we met elkaar zien dat het mogelijk is om domeinoverstijgend te werken aan een mentaal gezonder Nederland.”365 dagen mentale gezondheid

“Het team van #ikbenOpen werkt aan ‘365 dagen mentale gezondheid’,” aldus Leonie Burggraaf. “Iedere dag kunnen ondernemers, initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen zich inzetten voor openheid over psychische klachten. We besteden het hele jaar door aandacht aan het onderwerp, onder meer door te bloggen en te vloggen. Eind 2018 is #ikbenOpen opgestart vanuit YMCA Nederland in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Jaarlijks rond World Mental Health Day op 10 oktober lanceren wij de #ikbenOpen-campagne.”

Lees meer over onze missie

Meer over #ikbenOpen

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 2055 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail