MIND: Kies voor mentale gezondheid bij de gemeenteraadsverkiezingen

Facebooktwitterlinkedinmail

8 maart 2022 –  Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kiezers kunnen die dag invloed uitoefenen op de keuzes die gemeenten maken. Welke keuzes zijn er als het gaat om de steun en hulp aan mensen met psychische klachten? En welke keuzes kunnen gemeenten maken om psychische klachten te voorkomen? MIND zet een aantal voor je op een rij. 

Laagdrempelige steun en hulp in de buurt
Om psychische klachten te voorkomen, is het belangrijk dat mensen dichtbij huis laagdrempelig hulp en steun kunnen vinden. Denk daarbij aan inloopcentra, zelfregie- en herstelinitiatieven en ondersteuning bij het krijgen van zorg. Gemeenten zijn in staat én aan zet om deze voorzieningen te bieden. Zeker nu de vraag naar psychische hulp zo groot is.

Besteding van het budget aan jeugdzorg
Gemeenten krijgen jaarlijks een budget maar maken zelf de keuze waar dit aan besteed wordt. Hoeveel geld naar jeugdzorg gaat, staat bijvoorbeeld niet vast. Jongeren die therapie of een opname nodig hebben in de ggz, zijn afhankelijk van de keuzes van hun gemeente. Het is belangrijk dat wachtlijsten worden teruggedrongen. Gemeenten moeten daarvoor voldoende geld vrijmaken, de jeugdzorg goed organiseren en investeren in preventie.

Zorg voor mensen met ernstig psychische problemen
Gemeenten krijgen steeds meer taken voor ondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen. Vanaf 2021 moeten ook kleine gemeenten beschermd wonen organiseren. En gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede ondersteuning en participatie van mensen die anders door hun psychische problemen buiten de boot vallen.

Voldoende woningen en inrichting van wijken
Niet alleen de directe steun en zorg zijn van invloed op ons mentale welzijn. Onze directe leefomgeving bepaalt in belangrijke mate hoe we ons voelen. Een woning en de inrichting van een wijk zijn daarom van groot belang. Leefbare en vitale wijken dragen bij aan onze psychische gezondheid. Dit zelfde geldt ook voor de hoeveelheid groenvoorzieningen, sportvoorzieningen, sociale en culturele voorzieningen in een gemeenten.

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenten kunnen op al deze punten het verschil maken. Op 16 maart kan de kiezer aangeven wat belangrijk is. MIND wenst alle kiezers een mentaal gezonde gemeente toe.

Meer weten?
Vanuit het cliënten- en naastenperspectief heeft MIND 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Lees hier verder over de 10 verkiezingsthema’s. 

Bron : wijzjnmind.nl  

Dit bericht is 1511 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail