De Nederlandse ggz stemt in met integraal zorgakkoord (IZA)

Facebooktwitterlinkedinmail

8 september 2022 –  De leden van de Nederlandse ggz, de branchevereniging van de ggz-organisaties, hebben vandaag unaniem besloten het integraal zorgakkoord (IZA) te ondersteunen en te willen ondertekenen. Het integraal zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Met voldoende perspectief voor de mensen die er werken.

De Nederlandse ggz zet samen met andere partijen uit het akkoord in op het realiseren van twee hoofddoelen:

  1. Vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen op zorg moeten wachten (over enkele jaren van 14 naar 5 weken).
  2. Zorgen dat de cruciale infrastructuur (zowel in mensen en middelen) voldoende beschikbaar blijft.

Deze ambitie kunnen de leden van de Nederlandse ggz alleen realiseren als de in het IZA genoemde randvoorwaarden zijn gerealiseerd zowel landelijk als regionaal. Stephan Valk, bestuurslid en onderhandelaar: “Wel hebben de leden grote zorgen over de huidige financiële problemen die zijn ontstaan bij de recente invoering van het zorgprestatiemodel én vanwege de hoge kosten van ziekteverzuim als gevolg van corona. Deze moeten op korte termijn worden opgelost om energie, tijd en geld te hebben om de ambities van het IZA uit te kunnen voeren.”

Vermindering van aantal wachtenden en duur wachttijd
De Nederlandse ggz verwacht dat ze door de afspraken gemaakt in het integraal zorgakkoord het aantal wachtenden op een behandeling binnen enkele jaren flink kan verminderen. Goed nieuws voor mensen die op ggz wachten. Nu is de afspraak dat de behandeling binnen 14 weken na aanmelding start. Valk: “Als de afspraken in het IZA in alle regio’s worden doorgevoerd én voldoende medewerkers worden behouden, zal dit stapsgewijs worden verkort naar 5 weken. Essentieel hiervoor is wel dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan die zijn genoemd in het akkoord.”

Randvoorwaarden
Hiervoor zijn er twee belangrijke afspraken gemaakt, aldus Valk.

  1. De eerste is de opzet en verdere doorontwikkeling van zogenaamde mentale gezondheidscentra. Hierin wordt onderzocht welke hulp en ondersteuning het beste past bij de hulpvraag van de patiënt. Zo wordt op basis van de vraag van de client, met gebruik van expertise van ggz-organisaties ondersteund door het sociaal domein, al bij de start beoordeeld of delen van de vraag ook door een aanbod uit het sociaal domein gecombineerd met ggz-hulp kan worden ingezet.
  2. Daarnaast moet meer behandelcapaciteit in de monodisciplinaire zorg en vrijgevestigde zorgaanbieders worden vrijgespeeld door meer digitaal zorg te verlenen. Hierdoor kunnen hier mensen worden behandeld met deze problematiek.

Zorg toegankelijk houden voor mensen met complexe zorgvraag
Een tweede belangrijke doelstelling die gerealiseerd moet worden met dit akkoord, is dat de randvoorwaarden worden aangescherpt om de cruciale zorg te behouden én te zorgen voor een voldoende inspirerende werkomgeving om juist hier voldoende personeel te houden voor de mensen met de meest complexe zorgvragen. Valk: “Essentieel is dat er in elke regio een beeld komt welke aanbod regio overstijgend is of cruciaal in deze regio, zodat er afspraken kunnen komen met verzekeraars waardoor deze capaciteit voldoende bekostigd wordt.”

 Andere partners nodig
Valk is blij dat alle leden commitment hebben uitgesproken voor het IZA, maar benadrukt dat de uitvoering ervan alleen kan slagen als de andere partners zich ook aan het IZA committeren. “De Nederlandse ggz wenst de overige partijen van het zorgakkoord dan ook komende dagen veel succes bij het maken van hun afwegingen.”

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1961 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail