IGJ doet onderzoek naar suïcide van een jongere in Zuid-Holland

Facebooktwitterlinkedinmail

In mei 2017 ontvingen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie een melding van Curium-LUMC over een suïcide van een jongere. De jongere verbleef vanaf november 2016 binnen een gesloten BOPZ afdeling van Curium met een rechterlijke machtiging.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, na eigen onderzoek door Curium. De inspectie heeft gesproken met de ouders van de jongere en het interne onderzoek van Curium geanalyseerd. Daarnaast voerde de inspectie gesprekken met betrokken professionals bij Curium en is dossieronderzoek uitgevoerd.

Conclusies

  • In de periode 2013-2016, voorafgaand aan de periode van zorg bij Curium, was sprake van een voortdurende wisseling van behandeling/behandelaar. Deels kwam dat door de complexe problematiek van de jongere, deels om diverse redenen bij de organisaties waaronder wachtlijsten en second best oplossingen. Hierdoor verbeterde de eigen kracht van de jongere en diens toekomstperspectief niet.
  • Curium heeft zich ten zeerste ingezet om te komen tot een passende behandeling voor de jongere.

Aanbeveling en vervolg

Op basis van de conclusies komt de inspectie niet tot specifieke aanbevelingen voor Curium.

Documenten

Bron: igj.nl

Denk je aan zelfmoord?  Praten helpt! Bel 0900 -0113 of kijk op 113.nl

Dit bericht is 3164 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail