Congres Agenda

In deze congresagenda van GGZNieuws.nl vind je een overzicht van de belangrijkste congressen op het gebied van GGZ in de komende maanden;

Ook aandacht vragen voor een congres, symposium of bijeenkomst? Informeer naar de mogelijkheden.

FEBRUARI


4-daagse opleiding tot stoppen met roken trainer voor de GGZ

De opleiding tot trainer Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijl GGZ  Momentum Training & Coaching  start  in februari 2020. De opleiding duurt 4 dagen, waarin je klaargestoomd wordt om de organisatie van een training zelfstandig op te zetten. Momentum Training & Coaching kreeg in 2012 de opdracht een interventie en een opleiding tot trainer te ontwikkelen voor stoppen met roken in de GGZ.
LEES VERDER.. of DIRECT INSCHRIJVEN 


MAART

Jaarlijks Congres Verslavingsproblematiek – 2e editie

Op donderdag 5 maart 2020 vindt in Zwolle het jaarlijks congres verslavingsproblematiek plaats. Op het congres over verslavingsproblematiek wordt verslaving dit keer bekeken in samenhang met andere belangrijke kenmerken van de persoon en diens situatie. Wat betekent het wanneer je met iemand met een verslaving en een hoog IQ te maken krijgt? Of juist iemand met een LVB? ….
LEES VERDER…of DIRECT INSCHRIJVEN


Congres over Veerkracht

Op donderdag 19 maart 2020 vindt het congres over veerkracht plaats in Utrecht.  Veerkracht is het vermogen van mensen om psychologische, sociale, culturele en fysieke hulpbronnen aan te spreken wanneer ze (ernstige) tegenslag ervaren hebben. Bijvoorbeeld na het overlijden van een kind of partner, een nare diagnose of plotselinge beperking, een relatiebreuk, huiselijk geweld of ander psychotrauma.
LEES VERDER… of DIRECT INSCHRIJVEN


Symposium Zwangerschap en Mental Health
Van angst naar vertrouwen – Donderdag 19 maart, ReeHorst Ede
Hoe wordt de bevalling een positieve ervaring voor zowel ouders als zorgverleners, met zo weinig mogelijk angst vooraf? Diverse experts delen hun kennis in plenaire sessies en workshops op dit praktische symposium. Voor meer informatie en inschrijven: www.scem.nl of klik hier

Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen – 4e editie

Op donderdag 26 maart 2020 vindt het jaarlijks congres over multiprobleemgezinnen plaats in Eindhoven. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek.
LEES VERDER…of DIRECT INSCHRIJVEN


Congres Behandeling van Trauma | Effectieve verwerkingstechnieken

GGZcongressen organiseert op 27 maart 2020  het Congres Behandeling van Trauma | Effectieve verwerkingstechnieken in Van der Valk Utrecht. Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situatie.
LEES VERDER… of DIRECT INSCHRIJVEN 


APRIL

Jaarlijks Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Op woensdag 8 april 2020 vindt het jaarlijks congres over psychische problemen bij migranten en vluchtelingen plaats in Eindhoven. Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor mensen met psychische problemen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager.

LEES VERDER.. of DIRECT INSCHRIJVEN


Congres Trauma bij kinderen | Herkennen en behandelen

Op donderdag 9 april 2020 organiseert Bohn Stafleu van Loghum het congres Trauma bij kinderen | Herkennen en behandelen in Green Village Nieuwegein.  Tijdens dit ggz-congres ligt de focus op het herkennen en behandelen van de gevolgen van trauma bij kinderen. De opvoedomgeving van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. Behandeltechnieken als emotieregulatie en trauma-sensitieve hulpverlening komen aan bod.
LEES VERDER… of DIRECT INSCHRIJVEN


MEI

Jaarlijks Congres Seksueel geweld

Op donderdag 14 mei 2020 vindt het jaarlijks congres over seksueel geweld plaats in Utrecht. Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik hebben diepe impact op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek:
LEES VERDER…OF DIRECT INSCHRIJVEN


Congres Psychiatrie in de samenleving

Op donderdag 28 mei 2020 vindt het congres psychiatrie in de samenleving plaats in Eindhoven. De psychiatrie is in de loop van de afgelopen jaren steeds meer midden in de samenleving komen te staan. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen vaker in de wijk. De centrale gedachte is dat mensen met psychiatrische problemen niet geholpen zijn met een bestaan aan de rand van de samenleving, maar een volwaardige plek in onze maatschappij verdienen.
LEES VERDER… of DIRECT INSCHRIJVEN


JUNI

Congres Traumasporen (The Body Keeps the Score)

De afgelopen jaren is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen. Tijdens het congres Traumasporen (The Body Keeps the Score) op 11 juni 2020 zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) ingaan op de klinische implicaties van deze ontdekkingen en zal hij verschillende therapeutische benaderingen..
LEES VERDER… of DIRECT AANMELDEN


Nationaal debat over medicijnvrije behandeloptie psychose

Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling van psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsychotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat het nationaal debat dat PsychoseNet in samenwerking met stichting Sympopna 11 juni 2020 organiseert.
LEES VERDER… of DIRECT INSCHRIJVEN


OKTOBER

Congres: Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma

Op 5 oktober 2020 organiseert uitgeverij Mens! in de Reehorst te Ede het congres: Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma – Het onderscheiden en verenigen van gefragmenteerde persoonlijkheidsdelen. Zelfvervreemding is een overlevingsstrategie om de gehechtheid aan mishandelende of niet-aanwezige verzorgers in stand te houden door het zelf te verloochenen en als ‘slecht’ of ‘niet om van te houden’ te beschouwen.
LEES VERDER…of DIRECT AANMELDEN


Ook aandacht vragen voor een congres, symposium of bijeenkomst? Informeer naar de mogelijkheden.