Herziening richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’

Facebooktwitterlinkedinmail

28 juli 2020 – Om goede farmaceutische patiëntenzorg op basis van een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht mogelijk te maken, is de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ uit 2008 herzien en als kwaliteitsstandaard door het Zorginstituut ingeschreven in het Register.

Naast voorgeschreven en verstrekte medicatie wordt voortaan ook de medicatieafspraak, toedieningsafspraak en het medicatiegebruik geregistreerd en is overdracht van medicatiegegevens naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, trombosediensten en tandartsen ook mogelijk. In de gehele keten dus. Essentieel is de uitwerking van de digitale uitwisseling van de medicatiegegevens tussen alle zorgverleners met toestemming van de patiënt.

Er is een programma voorbereid om sectoren, leveranciers en regio’s bij de implementatie van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden te ondersteunen. Dit programma is op 1 juli 2020 gestart. De implementatie is complex omdat veel verschillende disciplines en soorten zorgorganisaties een rol spelen en afspraken op elkaar aan moeten laten sluiten. Door het maken van afspraken en het aanpassen van procedures wordt ketensamenwerking mogelijk. Alle ketenpartners, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorgverzekeraars Nederland doen mee.

de Nederlandse ggz werkt samen met Nictiz, het programmabureau van het Ministerie van VWS, om haar leden te informeren en te faciliteren bij de implementatie van de herziene richtlijn binnen de eigen instelling. Dit geldt voor de instellingen en organisaties die artsen of psychiaters (medicatie voorschrijvers) in dienst heeft. Het programmabureau coördineert op landelijk niveau de implementatie met de projectleiders van alle ketenpartners. Meer informatie is te vinden op de website van Nictiz.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1419 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail