Eén plek voor kennis en ervaringen over samenwerken bij multiproblematiek

Facebooktwitterlinkedinmail

27 juli 2020 – Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en Movisie bundelden hun krachten en stellen beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen nu op één website beschikbaar: platformmultiproblematiek.nl

De website werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op platformmultiproblematiek.nl delen en verbinden de instituten wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen over het werken met multiproblematiek. Overzichtelijk, in samenhang en gericht op integraal samenwerken.

Het Trimbos-instituut heeft kennis over psychische gezondheid waaronder ook alcohol- en middelengebruik, twee aspecten die vaak deel uit maken van multiproblematiek. Wij willen graag onze kennis ontsluiten en verbinden aan de verschillende domeinen en bijdragen aan een beter aanpak van meervoudige en complexe problemen. – collega Anneke van Wamel

Over eigen werk heen kijken
De vragen waar mensen met multiproblematiek mee worstelen bewegen zich dwars door alle domeinen (sociaal, veiligheid, zorg, onderwijs etc.) heen. Dat betekent dat professionals een goed beeld moeten hebben van welke oplossingen mogelijk zijn. Een interventiespecialist kijkt bijvoorbeeld anders naar de problematiek in een bepaalde situatie dan een wijkagent. Elkaars ervaringen lezen is leerzaam en kan van toegevoegde waarde zijn in het eigen werk. Bij de aanpak van meervoudige en complexe problemen is dit een cruciale sleutel om te komen tot integrale oplossingen die werken.

Ervaringen van professionals en gezinnen
Op het platform staat de professional centraal. De website is hét platform waar de ervaringen van gezinnen en individuen meer een plek krijgen. Van hun ervaringen kunnen en moeten professionals leren. Andere aandachtsvelden op de website zijn: samenwerken in het netwerk, beleid en regels, en veiligheid en overlast. Binnen deze thema’s vinden professionals relevante en interessante werkwijzen op het platform, verzameld door de vier kennisinstituten. Er zullen continue nieuwe inzichten en ervaringen van professionals en gezinnen gepubliceerd worden op het platform. Ook nemen de vier kennisinstituten het initiatief voor bijeenkomsten waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en verrijken.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek platformmultiproblematiek.nl. Wilt u zelf uw ervaring delen? Dat kan eenvoudig via het formulier op het platform.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 1791 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail