media

24 september 2020 – Nieuwsredacties berichtten tijdens de coronacrisis afgelopen voorjaar met meer begrip over mensen met een psychische aandoening. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek door Hogeschool Windesheim, lectoraat constructieve journalistiek, in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma. Uit het onderzoek blijkt ook dat nieuwsredacties tijdens deze crisis geneigd zijn om terug te vallen…

23 januari 2019 – De handreiking Suïcide en Media werd 18 januari j.l. gepresenteerd tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut. Daar waren onder andere woordvoerders uit de vervoerssector, het onderwijs, GGZ-instellingen en mediaprofessionals bij aanwezig. De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis…

2 augustus 2018 – Afhankelijk van hoe de media een bericht over suïcide vertellen, kunnen ze zelfdoding aanmoedigen of juist ontmoedigen. Dit blijkt uit Canadees onderzoek naar mediaberichten over suïcide en de relatie met de zelfmoordcijfers in Toronto. Dat meldt Trouw. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft liever niet dat je het woord zelfmoord in de kop van…

12 juni 2018 – De afgelopen dagen zijn chefkok Anthony Bourdain, de zus van Máxima Inés Zorreguieta en tassenontwerpster Kate Spade overleden. Alle drie pleegden zij (waarschijnlijk) zelfmoord. Dat leverde veel berichtgeving op over suïcide, en brengt de discussie met zich mee hoe de media om moeten gaan met deze informatie: brengt het mensen met…

11 september 2017 – Gemiddeld plegen 5,2 mensen zelfmoord per dag in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit kan door verschillende factoren gebeuren, bijvoorbeeld doordat een bekend persoon zichzelf van het leven berooft en andere mensen dat gedrag ‘kopiëren,’ vertellen experts tegenover NU.nl. Gisteren, zondag 10 september, werd stilgestaan bij deze mensen…

14 juni 2017 – De manier waarop de Vlaamse dagbladen berichten over de aandachtsstoornis ADHD, is in bijna de helft van de gevallen negatief. Voornamelijk de symptomen, behandeling met medicatie en diagnose staan in een negatief daglicht. De berichtgeving over autismespectrumstoornis (ASS), een andere ontwikkelingsstoornis, is daarentegen vaker positief dan negatief. Dat blijkt uit een…