E-healthweek: presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

23 januari 2019- Digitale zorg werkt pas goed als deze toegankelijk ontworpen en gebouwd is. Hiervoor bestaan internationale richtlijnen (de WCAG). Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS over onder meer digitale toegankelijkheid, besloot eind 2018 deze richtlijnen als standaard op te nemen in de basisinfrastructuur van de zorg. Daarom presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties vandaag tijdens de opening van de e-healthweek 2019 een handreiking voor het ontwerpen en bouwen van toegankelijke digitale zorg

De Oogvereniging, Ieder(in), PGOsupport, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland maakten samen de handreiking met praktische stappen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor het succesvol ontwikkelen van toegankelijke en goed bruikbare digitale zorgomgevingen. De handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ICT-ontwikkelaars en patiënten vertegenwoordigers.

Toegankelijkheid digitale zorg is de norm
Doordat het Informatieberaad Zorg het gebruik van de WCAG nu verplicht maakt spreken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS uit dat digitale zorginformatie voor iedereen toegankelijk en bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars vragen hun leveranciers om bij het bouwen en onderhouden van digitale zorgplatforms aan te sluiten bij de richtlijnen.

Wat is digitale toegankelijkheid?
Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen of het verwerken van informatie.

Werk samen met gebruikers
Digitale zorg wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar in de praktijk is het nog niet vanzelfsprekend. Het advies is dan ook om vanaf het begin samen te werken met patiënten. Onderzoek en praktijk laten zien dat het werkt!

De handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ wordt op maandag 21 januari door Bart Borsje van de Oogvereniging overhandigd aan Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS. Dit gebeurt bij de opening van de e-healthweek in Den Haag.

Download hier de handreiking Digitale zorg voor iedereen toegankelijk (Pdf)
Download hier de handreiking Patiëntenparticipatie digitale zorg (Pdf)

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2349 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail