GGZ nog niet klaar voor opvangen verwarde mensen

Facebooktwitterlinkedinmail

politie.arrestatie.s

12 september 2016 – Er vallen slachtoffers als de politie al op 1 januari stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde mensen. Daarvoor waarschuwt Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes.

Czyzewski is lid van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Dit team onderzoekt incidenten met verwarde mensen en geeft adviezen. In juli constateerde het aanjaagteam al in een rapport dat de politie op 1 januari van het nieuwe jaar stopt met het opvangen en meenemen van verwarde mensen.

Vanaf die datum zou de ggz het van de politie over moeten nemen. Maar daar is de ggz nog helemaal niet klaar voor, zegt Czyzewski in een uitzending van KRO-NCRV-programma De Monitor. Hij is bang dat verwarde mensen daardoor tussen wal en schip vallen. “Dat kun je op je vingers natellen, dan vallen er slachtoffers.”

“Het betekent dat we onze mensen in de frontlinie moeten kunnen sturen. Maar dat vraagt echt om een andere manier van organiseren, samenwerken en andere vorm van financieren”, zegt Czyzewski.

Direct naar GGZ

Nu neemt de politie verwarde mensen nog mee als er een melding wordt gedaan, ook als ze geen strafbaar feit hebben gepleegd. “Dan worden ze in een cel gestopt en wordt er gewacht tot de ggz-specialist er is”, zegt Czyzewski. Dan pas wordt er naar een passende oplossing gezocht.

In de nieuwe situatie zouden meldingen van verwarde mensen direct naar ggz moeten gaan. Medewerkers van de alarmcentrale zouden bellers door moeten schakelen. “Maar als je deze taak moet overnemen, moet je 24 uur per dag en 7 dagen per week een team beschikbaar hebben. Dat team kan dan meteen uitrukken.”

Het ministerie van WVS zegt in een reactie dat het stoppen van vervoer door de politie in overeenkomt is met de aanbevelingen van het aanjaagteam. Volgens het ministerie is het erg belangrijk dat verwarde mensen op een passende, niet stigmatiserende manier worden vervoerd.

De komende tijd zal via pilots bekeken worden wat de beste manier van vervoer is. Als er sprake is van medische noodzaak zullen ambulances ingezet worden.

Bron: nos.nl 

Dit bericht is 4988 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail