GGZ en politie maken afspraken over samenwerking bij geweldsincidenten

Facebooktwitterlinkedinmail

5 december 2019 – Deze week is de Handreiking (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties (Handreiking tot samenwerking tussen GGZ en Politie) verschenen. Politie, GGZ Nederland en een aantal ggz-instellingen hebben hier samen aan gewerkt. In de handreiking staan concrete samenwerkingsafspraken over het handelen bij gewelddadige of dreigende incidenten in behandelsituaties.

Een veilige behandel- en werkplek zijn belangrijk voor patiënten én (zorg)medewerkers. Deze handreiking moet daaraan bijdragen. Goede afspraken over de samenwerking tussen de ggz-aanbieder en de politie helpen om de veiligheid van professionals en patiënten beter te waarborgen. Dit geldt zowel voor situaties in de instelling als voor ambulante behandelingen, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis.

Praktische leidraad
De ggz-instelling en de politie dragen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan de veiligheid van de professionals en patiënten. Ggz-instellingen kennen al langer beleid en onderliggende protocollen gericht op veiligheid. Ook de handelswijze van de politie ligt vast in hun ambtsinstructie. Gelet op de verschillen die zich lokaal en regionaal voordoen, biedt de handreiking een praktische leidraad. Het is vooral van belang dat partijen elkaar opzoeken en het gesprek met elkaar (blijven) aangaan om concrete werkafspraken te maken.

Lees hier de Handreiking (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2817 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail