Ggz, arbeidsmarkt, preventie veelbesproken bij begrotingsbehandelingen VWS

Facebooktwitterlinkedinmail

30 oktober 2021 –  Op dinsdag 26 oktober en donderdag 28 oktober behandelde de Tweede Kamer de (concept) begroting van VWS. Maar liefst 22 sprekers stonden er op de rol om met demissionair bewindspersonen Hugo de Jonge en Paul Blokhuis in debat te gaan.

Kenmerkend dit jaar is dat de begroting door een demissionair kabinet is opgesteld. Daardoor werd deze door velen als ‘beleidsluw’ bestempeld. Toch zijn er in de stukken door de Nederlandse ggz nog de nodige belangwekkende punten gesignaleerd. Opvallend: ggz, de zorgarbeidsmarkt en preventie kwamen nadrukkelijk aan bod tijdens het begrotingsdebat.

Belangrijke thema’s
De Nederlandse ggz heeft Kamerleden zo veel mogelijk voorzien van informatie en inbreng om te helpen het debat goed voor te bereiden. We vroegen aandacht voor de lonen voor medewerkers in de forensische zorg die ook van de 675 miljoen extra middelen moeten profiteren, voor mentale gezondheid, voor preventie en een integraal mentaal herstelplan. We wezen Kamerleden op de gebrekkige financiële vooruitblik op Jeugdzorg, domeinoverstijgende samenwerking en de Ketenveldnorm. Vroegen aandacht voor beschermd wonen, onbeperkt meedoen en het kwaliteitskader forensische zorg. Deze onderwerpen hebben we aangekaartvia een eigen begrotingsbrief, met behulp van diverse brandbrieven (medicatieoverdracht), via een gezamenlijke brief over opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen, langs onze politieke bundel, met een brief aan de informateur en uiteraard via individuele contacten met Kamerleden.

Zorgen over de zorg
Veel van onze ingebrachte punten zijn aangestipt door Kamerleden. Zo werd de arbeidsmarkt zorg door veel partijen als hét meest acute knelpunt gezien, dat samen met toenemende zorgvraag druk zet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze zorg. Voor de regeldruk waar zorgmedewerkers in de ggz ook onder te lijden hebben, was ook de nodige aandacht. Demissionair minister de Jonge kwam daar in zijn termijn uitvoerig op terug. Er is veel discussie over de houdbaarheid van de zorg en de manieren waarop het (komend) kabinet daarmee aan de slag moet. Bijna elk Kamerlid benadrukte het belang van preventie en leefstijl, iets wat ook de verantwoordelijke demissionaire staatssecretaris Paul Blokhuis opviel. Dat is veelbelovend voor een nieuw kabinet.

Specifieke punten voor de ggz

  • Medicatieoverdracht werd genoemd in de bijdrage van Wieke Paulusma (D66), zij diende samen met andere regeringspartijen een amendement in om financiering voor de Kickstart van Medicatieoverdracht te regelen. Hier is op de begroting nu namelijk geen financiële ruimte voor gemaakt. Het kabinet reageerde hierop met ‘oordeel kamer’, wat betekent dat ze geen bezwaren ziet. Ook Joba van den Berg (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) hadden aandacht voor betere gegevensuitwisseling in de zorg.
  • Het belang van het programma Onbeperkt Meedoen werd actief benoemd door het CDA (Werner), ze diende er ook een motie over in. Dit kreeg ook een ‘oordeel kamer’.
  • Voor de opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen ondernam Lisa Westerveld (GroenLinks) acties, zoals een ingediend amendement en later een motie. Hoewel Blokhuis aangaf het vervelend te vinden dat hij steeds de ramingen van het capaciteitsorgaan volgt, en dat dit dan later door de Kamer toch weer moet worden bijgesteld, lijkt hij bereid te zijn nog na te denken over een nog aan te passen motie.
  • Het jeugdzorgstelsel werd een aantal maal genoemd. Door Nicki Pouw-Verweij (JA21) werd bijvoorbeeld aan de brief van de Nederlandse ggz gerefereerd en gevraagd waarom er in de financiering niet verder wordt gekeken dan 2022.
  • Liane den Haan (Groep Den Haan) gaf een zeer persoonlijk betoog en vroeg of jeugdzorg geen losse portefeuille verdient in een nieuw kabinet.
  • Sylvana Simons (BIJ1) diende een motie in om de 1,3 miljard extra die naar gemeenten ging voor jeugdzorg wél te oormerken.Dit werd door Blokhuis ontraden.
  • Zowel Den Haan als Simons maakten via moties een zaak van de knelpunten bij 18-/18+. Dit zijn moties die de bewindspersoon heeft ontraden, want de onderwerpen spelen bij andere debatten en zijn aan een volgend kabinet. Hij noemde de gedachtegang wel ‘sympathiek’.
  • Paulusma (D66) kwam met een motie om bij de WEGIZ te kijken of er extra investering nodig is (oordeel kamer18-/18+).

Over de moties wordt komende week gestemd; over amendementen en de begrotingswetten zelf wordt vóór het kerstreces gestemd.

Bron: denederlandseggz.nl

 

Dit bericht is 1584 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail