suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

28 januari 2024 –  Op woensdag 24 en donderdag 25 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de VWS-begroting (2024). Een uitzonderlijk debat, in de eerste plaats omdat dit niet in het najaar van 2023 plaats kon vinden door de verkiezingen, waardoor we de begroting voor het al…