Gezamenlijke actie ProRail en 113 tegen zelfmoord op spoor

Facebooktwitterlinkedinmail

4 mei 2018 – De preventie van suïcide op het spoor vraagt om een brede aanpak, veel breder dan het spoor alleen. Vandaar dat ProRail met overtuiging inzet op samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. Met het tekenen van een overeenkomst op woensdag 2 mei onderstreepten beide partijen dat zij ook de komende jaren samen optrekken.

Gelijk aantal
In 2017 vonden ruim 1800 suïcides plaats in Nederland. Dit is bijvoorbeeld drie keer zoveel als het aantal verkeersdoden en de impact ervan is voor nabestaanden en betrokkenen immens. 215 suïcides waren op het spoor met gigantische gevolgen, ook voor het treinverkeer. Met dit cijfer is het aantal suicides op het spoor nagenoeg gelijk gebleven met voorgaande jaren.

Extra geld voor 113
Maar we willen graag het aantal incidenten verder terugdringen, niet alleen door technische maatregelen, samenwerking met onderzoekers, hulpdiensten en zorginstellingen. Er is ook extra geld beschikbaar vanuit het programma van ProRail en vervoerders. Dat bestemmen we o.a. voor 113,  die landelijk een coördinerende en faciliterende rol heeft. Zo brengen zij onder andere lokale partijen – zoals GGD-en, zorgprofessionals, onderwijs, buurt- en wijkteams, dichter bij elkaar in het programma Supranet Community. Daarom is voor ons samenwerking met deze stichting vanzelfsprekend.

Nieuwe stappen

ProRail zet nieuwe stappen in deze strijd.

  • Zo besloten we in een proef tot vergaande afspraken met een lokale GGZ. Sinds januari van dit jaar zijn beveiligers van de instelling zelf bevoegd om suïcidale personen veilig van het spoor te halen. Dat is ongekend, omdat het spoor alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.
  • Bovendien, zodra zo’n situatie zich voordoet nemen de GGZ-beveiligers rechtstreeks contact op met de Meldkamer Spoor van ProRail om het treinverkeer stil te leggen. Op deze manier voorkomen we een aanrijding, redden we levens en verminderen we verstoringen. Als de proef slaagt breiden we deze aanpak verder uit.
  • ProRail investeert verder door het toezicht op het spoor uit te breiden. Extra opsporingsambtenaren helpen om suïcides te voorkomen. We zetten ze vooral op risicolocaties in.

Gezamenlijk mediarichtlijn

Media-aandacht kan grote invloed  hebben op suïcidaal gedrag en ook op het voorkomen ervan (het zgn. copycateffect). 113 stelde daarom met de spoorsector een gezamenlijke mediarichtlijn op voor journalisten. De richtlijn adviseert journalisten hoe ze veilig kunnen berichten over suïcide. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het cruciaal blijkt om details achterwege te laten. Denk daarbij aan de methode waarop iemand een einde aan zijn/haar leven maakte. Als berichtgeving toch onvermijdelijk is, dan dat te doen met duidelijke vermelding van hulp, bijvoorbeeld op de volgende manier: Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl(link is external). Anoniem, gratis en 24X7.

Maatregelen rondom het spoor helpen

Maatregelen zijn succesvol in het terugdringen van het aantal suïcides op het spoor. Naast het maken van afspraken met diverse partijen investeert ProRail ook voortdurend in technische maatregelen. We maken het spoor zo moeilijk mogelijk toegankelijk. Het plaatsen van hekwerken helpt. Daarnaast houdt ProRail gericht toezicht op risicolocaties, onder andere met behulp van camera’s en staan er aan het einde van perrons borden die oproepen om hulp in te schakelen. Ook brengen we anti-loopmatten en schrikverlichting aan. Momenteel denken we na over extra maatregelen voor stations. Het aantal incidenten op zgn. hotspot locaties waar we maatregelen namen is met 30-40% afgenomen, toonde Nieuwsuur(link is external) aan.

400 interventies door spoorpersoneel

Samen met NS en 113 ontwikkelde ProRail de cursus ‘Contact maken met (mogelijk) suïcidale personen’. Daarmee trainen we mensen werkzaam in de spoorsector in het alert reageren op mensen die mogelijk suïcidaal gedrag vertonen. 3700 spoorcollega’s hebben geleerd om suïcidale personen te herkennen, contact te maken en ze over te dragen aan 113. Uit cijfers blijkt dat alleen vorig jaar al 400 interventies zijn gedaan.

Hulp nodig?

Neem contact op met de Stichting 113 Zelfmoord Preventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en/of www.113.nl

Bron: prorail.nl

Dit bericht is 7620 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail