Geen directe oplossing eigen risico (ggz), wel vervolgonderzoek

Facebooktwitterlinkedinmail

17 september 2021- Dinsdagmiddag 14 september is door de Tweede Kamer ingestemd met een motie van D66 die de regering verzoekt na te gaan hoe een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling te realiseren is binnen het (ggz) zorgprestatiemodel. De aangenomen motie wijst op het risico dat mensen die ggz zorg nodig hebben zorg gaan mijden door de hogere kosten door de eigen bijdrage en de veranderingen in de ggz door de invoering van het zorgprestatiemodel.

De motie was ingediend naar aanleiding van het debat van de vaste Kamercommissie voor VWS op maandag 13 september over het eigen risico en specifiek over de hogere zorgkosten voor mensen die ggz nodig hebben in het nieuwe zorgprestatiemodel. Een motie van Groen Links en amendement van de SP zijn verworpen.

Teleurstellende reactie van de minister

Het debat op maandag ging vooral in op het vraagstuk in welke gevallen mensen meer eigen risico moeten gaan betalen door de invoering van het zorgprestatiemodel in de ggz. En welke mogelijkheden er vervolgens zijn om dit te voorkomen dan wel te compenseren. Begin september stuurden MIND, NVvP, LVVP en V&VN een brief aan de Tweede Kamer om hun zorg te uiten dat de feitelijke verhoging van ggz zorgkosten voor een groep cliënten reden kan zijn die zorg te gaan mijden, met alle schadelijke gevolgen daarvan voor de persoon, diens omgeving en de maatschappij. Diverse Kamerleden haalden in het debat de brief aan en pleitten voor oplossingen voor minder draagkrachtige mensen en zo het risico op uitstel of afstel van zorg te voorkomen. Demissionair minister Hugo de Jonge erkende in het debat het probleem: “Maar er is geen oplossing. Dat heb je weleens.“ Naar zijn zeggen heeft het departement er alles aan gedaan maar geen uitvoerbare oplossing kunnen bedenken.

Alternatieven voor het eigen risico

Vanwege een eerder aangenomen motie Kwint (SP) eind juni om het eigen risico te bevriezen en niet mee te laten stijgen met de zorgkosten, onderzoekt het kabinet de gevolgen voor de zorgkosten. Moeten hierdoor bijvoorbeeld de premies omhoog of komt er een prijs per verrichting? De ggz en specifiek het zorgprestatiemodel was hierin nog niet meegenomen. Door de nieuw aangenomen motie Paulusma (D66) gaat de NZa nu dus ook de gevolgen voor de ggz en de mogelijkheden in het nieuwe zorgprestatiemodel onderzoeken.

Wordt vervolgd

MIND, de NVvP, LVVP en V&VN zijn teleurgesteld dat het debat en de stemming niet hebben geleid tot het terugdraaien van de nieuwe betalingsregeling in het zorgprestatiemodel. Mensen in de ggz zullen dit jaar al een factuur krijgen voor hun lopende behandeling en vervolgens jaarlijks het eigen risico moeten betalen. We zullen opnieuw met het ministerie van VWS in gesprek gaan om op korte termijn te zoeken naar een oplossing voor de toename aan eigen-risico betalingen in de ggz en aandringen op spoedige en duidelijke voorlichting aan cliënten. Ook zullen we nauw contact onderhouden met de NZa over de onderzoeken naar de gevolgen van bevriezing van het eigen risico. Deze moeten in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn, de aangenomen motie vraagt de regering om de Kamer dan te informeren.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 3107 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail