Fonds 21 maakt zich hard voor aanpak psychische gezondheid onder jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail
2 februari 2022 – Fonds 21 bindt de strijd aan met het stijgende aantal psychische klachten onder jongeren. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid geeft het private fonds per 1 februari 2022 prioriteit aan projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid onder jongeren. Hoewel mentale gezondheidszorg een publieke taak is, acht Fonds 21 het noodzakelijk om binnen dit domein met een speciaal programma in actie te komen. Daarmee wil het landelijke fonds knelpunten zichtbaar maken en een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het mentale welzijn van jongeren.
Publieke taak
De impact van de coronapandemie op de psychische gezondheid van jongeren is enorm. Experts luidden hierover meermaals de noodklok: apathie, eenzaamheid, depressiviteit en andere psychische klachten nemen steeds verder toe. Jongeren kunnen hier de rest van hun leven last van houden. Waar vorig voorjaar al de helft van de 16- tot 24-jarigen kampte met psychische problemen, is de problematiek sindsdien alleen maar groter geworden. Fonds 21 kan als privaat fonds geen structurele oplossing bieden voor de tekorten, maar wil omwille van de urgente situatie toch een bijdrage leveren om de nijpende situatie rondom het mentale welzijn van jongeren te verzachten.
Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: ‘Als privaat fonds kijken we altijd kritisch naar waar onze rol ophoudt en de publieke taak begint. Maar nood breekt wet en de nijpende situatie rondom het mentale welzijn van jongeren vraagt om actie. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid willen we een signaal afgeven door prioriteit te geven aan het ondersteunen van projecten die zich richten op de aanpak ervan.’
Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Daartoe steunt het projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Sinds het uitbreken van de coronapandemie kan dit niet zonder oog te hebben voor de mentale situatie van deze groep. Daarom bood Fonds 21 in 2021 noodhulp met de stimuleringsregeling Jongeren, Mentaal Welzijn & Corona. De thematiek is vervolgens ook opgenomen in het reguliere beleid.
Over Fonds 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat met een jaarlijks donatiebudget van 11 miljoen euro projecten steunt op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Fonds 21 steunt projecten overal in Nederland. Kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan onze samenleving.
Bron: persbericht

Dit bericht is 2154 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail