open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

2 februari 2022 – Fonds 21 bindt de strijd aan met het stijgende aantal psychische klachten onder jongeren. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid geeft het private fonds per 1 februari 2022 prioriteit aan projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid onder jongeren. Hoewel mentale gezondheidszorg een publieke taak is, acht Fonds…