Jules Ellis benoemd tot hoogleraar Theorie en methoden in de psychologie

Facebooktwitterlinkedinmail

16 maart 2023  – Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Jules Ellis benoemd tot hoogleraar ‘Theorie en methoden in de psychologie’. De benoeming gaat in per 1 april 2023.

Nieuwe vakgroep
Jules Ellis zal leiding geven aan de vakgroep Theorie, methoden en statistiek. Dit is een nieuwe vakgroep waarbinnen de al bestaande secties ‘methoden en technieken’ en ‘algemene psychologie’, ieder vanuit hun eigen focus, gaan samenwerken. Het resultaat is een vakgroep die zich qua onderwijs en onderzoek richt op het hele traject van goede psychologische wetenschap: van wetenschapsfilosofie en theorievorming via methodologie naar analyse en rapportage.

Onderzoeksmethoden en meta-wetenschap
Het onderzoek binnen de leerstoel sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de faculteit psychologie: gedragsverandering in een veranderende digitale wereld. De vakgroep richt zich in de eerste plaats op nieuwe onderzoeksmethoden en inzichten: het bevorderen van de verspreiding, de adoptie en de implementatie ervan. Ten tweede richt de vakgroep zich op meta-wetenschap. Bijvoorbeeld prescriptieve en descriptieve vraagstukken rondom de ‘methods and practices’ van de wetenschap(per), theorie-constructie en evaluatie, en de (evaluatie van) werkingsmechanismen van therapieën en interventies.

Vakgroep- en faculteitsoverstijgend
Het onderwijs dat de vakgroep ontwikkelt is erop gericht studenten op te leiden tot goede psychologische wetenschappers. Dat wil zeggen wetenschappers met een stevige theoretische basis, veel bagage op het terrein van methoden en statistiek, een kritische wetenschappelijke attitude en uitstekende academische vaardigheden. De vakgroep bewaakt binnen de psychologieopleidingen de leerlijnen onderzoek en academische vorming, ontwikkelt cursussen en ontwikkelt een minor voor alle bachelorstudenten Psychologie. De vakgroep draagt ook bij aan de premasters van de masteropleidingen Gezondheidswetenschappen en Onderwijswetenschappen.

Over Jules Ellis
Jules Ellis (1962) studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde cum laude bij de vakgroep Mathematische Psychologie op het onderwerp non-parametrische modellen voor psychologische tests. Zijn proefschrift ontving de Dissertation Award van de Psychometric Society. Sinds 1994 is hij werkzaam bij de Radboud Universiteit, eerst als (universitair) docent voor diverse cursussen op het gebied van statistiek, methoden, psychometrie en data-analyse, en sinds 2015 als universitair hoofddocent. In 2020 ontving hij een Comenius Senior Fellow beurs voor onderwijsinnovatie. De beurs was bedoeld voor de ontwikkeling van een app die studenten coacht bij statistisch schrijven. Ellis is auteur van zes statistiekboeken voor psychologiestudenten.

Bron : persbericht

Dit bericht is 755 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail