EMPATHIE. Het geheime wapen in de psychotherapie en de hulpverlening

Facebooktwitterlinkedinmail

empathie, congres
8 januari 2016 – Stichting Sympopna organiseert in samenwerking met Diagnosis Uitgevers een congres getiteld ‘ Empathie – Het geheime wapen in de psychotherapie en de hulpverlening’. Het congres vindt plaats op 9 maart 2016 te Ede.

bookemp
Elke deelnemer ontvangt het boek “Empathie – Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten”

Het congres richt zicht op psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en allen met belangstelling voor empathie in psychotherapie en hulpverlening. Accreditatie wordt aangevraagd voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten.

Empathie is tegenwoordig een populair concept. Empathie houdt in je verplaatsen in iemand anders, de gevoelens en perspectieven van die ander gaan begrijpen en je door dat begrijpen laten leiden in wat je doet. De terugval in empathie is een toenemend maatschappelijk probleem: meer mensen leven alleen, besteden minder tijd aan sociale en gemeenschapsactiviteiten. Nieuwe sociale netwerken zijn goed in het verspreiden van informatie, maar minder goed in het verspreiden van empathie. Het is van levensbelang dat we ons empathisch potentieel ontwikkelen, niet alleen ten aanzien van onze naasten, maar ook ten aanzien van mensen uit landen op afstand, met vluchtelingen en asielzoekers. En ook voor toekomstige generaties willen we de nefaste gevolgen van de klimaatverandering nog tijdig voorkomen.

Menselijke empathie is een resultaat van een evolutie die al bij vogels en vooral bij zoogdieren tot ontwikkeling is gekomen. Empathie heeft een neurobiologische basis die zowel bij dieren als bij mensen bestudeerd kan worden. We hebben meer inzicht gekregen in de werking van de neuronale systemen die aan de basis liggen van empathie. Ook weten we dat empathie kan worden opgevat als een aangeboren menselijke capaciteit die haar ontwikkelingsbasis vindt in de vroegste zorgomgeving. Empathie kan niet los gezien worden van een reeks concepten uit het psychodynamische model die inmiddels empirisch-wetenschappelijke onderbouwing hebben gekregen. Empathie vormt samen met onvoorwaardelijk positieve acceptatie en congruentie het drieluik van Rogeriaanse attitudes, waarvan vaststaat dat ze een wezenlijke en consistente bijdrage leveren tot het psychotherapie resultaat. Deze variabelen verklaren minstens evenveel waarom patiënten verbeteren (of niet) dan de specifieke behandelmethode. Daarover bestaat een ruime onderzoeksconsensus. De empathische betrokkenheid van de therapeut is de meest consistente voorspeller voor de uitkomst van de therapie. Empathie is niet alleen een onmisbare ingrediënt voor de psychotherapeutische relatie, maar ook voor goede hulpverleningsrelaties in het algemeen.

Empathie is zowel een essentiële menselijke capaciteit als een complexe procesmatige aangelegenheid. Empathie is een tussenmenselijke vaardigheid die men kan ontwikkelen en een helende impact heeft op de persoon die empathisch beluisterd wordt. Het is een basale competentie voor de hulpverlenende beroepen in het algemeen. Empathie verdient een cruciale plaats in het basiscurriculum van deze beroepen. Empathie is te leren, kan getraind worden op verschillende manieren: in de eigen leertherapie, via supervisie of via empathietraining. Empathie kan eroderen, verloren gaan, onderontwikkeld blijven of belemmerd worden door processen in de therapeut, de patiënt of in de organisatie. Tijdens dit symposium wordt in plenaire lezingen aandacht besteed aan de empathische interactiecyclus, de neurobiologie en psychodynamiek van empathie, alsook aan empathische verstoringen, en aan troost en compassie. In de namiddag kan men deelnemen aan parallelle workshops over aspecten van empathie in de kinderpsychotherapie, de systeemtherapie, de gedragstherapie, de forensische psychiatrie en de neurologische kliniek. Thema’s zoals supervisi e, opleiding en authenticiteit komen eveneens aan bod op een interactieve manier.

U bent van harte welkom op 9 maart 2016 in de Reehorst in Ede!

digiinschrijf16
Inschrijven kunt u hier
foldericoon14
Open hier de congresfolder (Pdf)

Dit bericht is 4904 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail