Jaap van Weeghel Penning 2024; draag een praktijk voor!

Facebooktwitterlinkedinmail

27 november 2023 –  Tijdens de Phrenos Werkconferentie op 6 maart 2024 wordt voor de tweede keer de Jaap van Weeghel Penning uitgereikt! De werkconferentie staat in het teken van vakmanschap en samenwerking in relatie tot de zes thema’s van Phrenos. De Jaap van Weeghel Penning is een aanmoedigingsprijs die naast de penning zelf bestaat uit een geldbedrag van €1.500.

Waar staat de penning voor? 
De Jaap van Weeghel penning is in 2021 ingesteld door het bestuur van Phrenos en verwijst naar het grote belang van maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Ook begrippen als rehabilitatie, sociale inclusie, functioneel herstel, maatschappelijk herstel en re-integratie verwijzen naar deze thematiek. Het gaat om meerdere levensgebieden: wonen, werken, leren, dagbesteding, sociale, intieme en familierelaties, inkomen, sport en cultuur. Maar evenzeer gaat het om fenomenen die deelname op voornoemde terreinen in de weg staan: stigma, victimisatie, kansenongelijkheid, cognitieve beperkingen etc.

De Penning wordt uitgereikt aan een persoon of een praktijk. Persoon en praktijk zullen elkaar afwisselen. Tijdens de eerste uitreiking van de Jaap van Weeghel Penning in 2022 is de penning toegekend aan Dr. José de Jager vanwege haar baanbrekende werk op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij cliënten met ernstige psychische problemen.

Deze keer zal de penning worden uitgereikt aan een praktijk. De uitreiking vindt plaats op 6 maart 2024 tijdens de Phrenos Werkconferentie.

Kenmerken van de praktijk
Bij een praktijk denken we aan een netwerk, collectief of initiatief. Het kan ook een project zijn waarbij sprake is van een reële kans op voortzetting in de reguliere praktijk.  Kenmerkend voor de praktijk is dat er sprake is van een innovatieve werkwijze en een domeinoverstijgende samenwerking op het gebied van maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met ernstige psychische problemen.

Een ander vereiste van de praktijk is dat de gehanteerde werkwijze zoveel mogelijk evidence-based (zorgvuldig en expliciet gebruik maken van beschikbare evidentie van methodieken, programma’s  of interventies) of evidence-informed (d.w.z. de hulpverlening verbeteren met kennis uit -praktijk-onderzoek en kennis over de praktijk) is.

Hoe kun je een voordracht doen? 
Personen die verbonden zijn aan een organisatie (wel en niet deelnemers van Phrenos) kunnen praktijken voordragen voor de penning. De voorgedragen praktijken kunnen onderdeel zijn van de eigen organisatie of van een andere organisatie.

De jury bestaat uit een aantal leden van het bestuur van Phrenos en Jaap van Weeghel.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend via dit formulier. Stuur je voordracht vóór 31 januari 2024 naar tverweij@kcphrenos.nl. Medio februari 2024 worden drie praktijken genomineerd. Een daarvan ontvangt op 6 maart de Jaap van Weeghel Penning.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 1703 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail