eHealth in GGZ voor mensen met een verstandelijke beperking

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juli 2020 – Ook voor cliënten met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking is het medisch dossier nu digitaal toegankelijk. Vanaf vandaag neemt GGZ Oost Brabant de nieuwe webapplicatie MijnZelfie in gebruik. De zorginnovatie is in co-creatie ontwikkeld door GGZ Oost Brabant en ecd-leverancier NEXUS-Nederland.

GZ-psycholoog Esmay Haacke van GGZ Oost Brabant: “Specifiek bij deze doelgroep is vaak sprake van een lager emotioneel ontwikkelingsniveau. En juist ook zij verdienen regie op hun behandelproces. MijnZelfie helpt de cliënt èn de hulpverlener om naar het totaalplaatje te kijken, in plaats van enkel te focussen op de psychiatrische stoornis.”

“De userinterface is volledig opnieuw ontworpen om deze gebruikersgroep optimaal te kunnen betrekken bij hun behandeling. Er is hierbij de nadruk gelegd op een volledig visuele weergave van het dossier samen met een overzichtelijke lay-out en weinig tekst,” aldus Dymph Labbé, Pre-Sales Consultant NEXUS Nederland.

De webapplicatie is volledig geïntegreerd in het cliëntportaal MijnGGZOostBrabant. Hierdoor vormen alle registraties direct onderdeel van het Elektronisch-cliënten dossier. De cliënt kan de applicatie zowel zelfstandig gebruiken, als gezamenlijk met de behandelaar en/of sociale netwerk. De toepassing gaat zowel vooraf, tijdens als na het behandeltraject worden ingezet.

Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant biedt diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lager emotioneel ontwikkelingsniveau.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2441 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail