Omgang met een familielid met psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juli 2020 – Iemand die psychische problemen heeft, is niet de enige die hier last van heeft. Diegene heeft ook familieleden, en voor hen kan het ook uitdagend zijn om hier mee om te gaan. Psychische klachten hebben namelijk vooral invloed op de onderlinge relaties. Aan de buitenkant zijn de klachten niet altijd te merken en daarom is het des te moeilijker om als familielid te zien hoe de toestand is. 

Soms weten familieleden dat iemand met psychische klachten kampt, maar soms ook niet. Wel zullen familieleden waarschijnlijk iets vermoeden, want na verloop van tijd zullen de klachten opvallen door verandering van gedrag. Het bespreekbaar maken is misschien één van de lastigste zaken die familieleden kunnen doen. Toch is dit nodig. Het kan als een opluchting ervaren worden dat iemand vrij over zijn of haar klachten kan praten, welke klachten dat ook zijn. Maar de wijze waarop het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt is wel belangrijk.

Als een dergelijk gesprek op de foute manier wordt aangegaan, kunnen onderlinge relaties juist verslechteren. Daarbij moet rekening gehouden worden met timing. Plan het dus niet in op een tijdstip wanneer diegene met andere zaken bezig is en wees nooit oordelend of bagatelliserend. Zelf een stevige mening hebben over de aard van de ziekte is niet slim, alsmede zaken als ‘het valt wel mee’ of ‘niet zo overdrijven’. Begripvol en meelevend het gesprek aangaan is de juiste wijze en helpt eraan mee dat thuis een plek is waar iemand zichzelf mag zijn en zich kan uiten.

Informeren

Psychische klachten kunnen heel divers zijn. Het is daarom verstandig om de nodige informatie in te winnen over de specifieke klachten van een familielid. Dit creëert veel meer begrip en het is leerzaam om te weten hoe er met het familielid omgegaan moet worden. Er zijn ook verenigingen en stichtingen voor lotgenoten. Hier kunnen zowel psychische patiënten als familieleden terecht voor hulp en ondersteuning. Een lotgenotenvereniging kan vaak ook de juiste weg wijzen naar een goede behandelmethode, indien er sprake is van een diagnose. 

Ondersteuning bieden

Hulp in de praktijk biedt meestal meer ondersteuning dan het geven van meningen of advies. Dit is vaak het laatste waar mensen met psychische klachten op zitten te wachten en al helemaal van iemand die zelf deze klachten niet ervaart. Als het familielid ondersteuning nodig heeft met bepaalde zaken, dan is hem of haar hiermee helpen de beste wijze. Heeft iemand dusdanig last van psychische klachten dat het bijvoorbeeld lastig is om de administratie op orde te krijgen? Dan kan hierbij hulp worden geboden door overzicht aan te brengen in verzekeringen, energieleveranciers en andere vaste lasten. Overzicht en het leven in praktische zin op de rails houden zijn erg belangrijk om iemand de rust te geven om aan zijn herstel te werken.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2938 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail