Eerste causaal verband tussen geluk en productiviteit aangetoond

Facebooktwitterlinkedinmail

24 mei 2023 –  Clément Bellet, universitair docent aan Erasmus School of Economics, heeft samen met Jan-Emmanuel De Neve (University of Oxford) en George Ward (University of Oxford) gedurende zes maanden bijna 1800 werknemers van 11 Britse callcenters geobserveerd. De onderzoeksresultaten tonen een causaal verband aan tussen geluk van werknemers en productiviteit in het eerste grootschalige veldonderzoek in zijn soort.

Hoe we ons voelen is belangrijk op het werk
De bevindingen van Bellet en zijn co-auteurs zijn gepubliceerd in het tijdschrift Management Science en vormen het duidelijkste bewijs van het effect van welzijn op de prestaties van werknemers tot nu toe. Het onderzoek onder bijna 1.800 callcentermedewerkers van British Telecom toont aan dat een toename van één punt geluk (op een schaal van 0 tot 10) gepaard ging met een toename van 12% in hun productiviteit, gemeten aan de hand van wekelijkse verkoopgegevens.

Co-auteur Jan-Emmanuel De Neve, directeur van het Wellbeing Research Centre aan de Universiteit van Oxford en hoogleraar economie en gedragswetenschappen aan de Saïd Business School, zegt: “Het staat buiten kijf dat het goed is om te zorgen voor hoe werknemers zich op het werk voelen. Zowel de morele als de zakelijke aspecten zijn nu geregeld, vooral gezien ons meest recente veldonderzoek waaruit blijkt dat het welzijn van werknemers de productiviteit en de werving en het behoud van talent stimuleert, wat op zijn beurt een meetbaar effect heeft op de algemene financiële prestaties van een bedrijf.”

Geluk heeft invloed op productiviteit
De onderzoekers Bellet, De Neve en Ward gebruikten een beproefd mechanisme voor het meten van subjectief welzijn in de vorm van een wekelijkse enquête met één vraag die naar de werknemers werd gemaild en waarin hen werd gevraagd hun geluk in de afgelopen week te beoordelen op een vijfpuntsschaal. Deze scores werden vervolgens anoniem gekoppeld aan de individuele prestaties van de werknemers in dezelfde periode, waaruit bleek dat er een positieve correlatie bestaat tussen geluk en productiviteit. De resultaten bouwen voort op eerder onderzoek dat stemmingseffecten in laboratoriumsituaties aantoont en tonen aan dat geluk een effect heeft op de productiviteit als het gaat om werknemers, taken en banen in de echte wereld.

Het effect van geluk verschilde per taak. Eenvoudige ‘bestellingen’ werden minder beïnvloed door de stemming van een werknemer, terwijl bij complexere taken – zoals onderhandelen, het verkopen van productbundels en hercontracteren – de productiviteit met gemiddeld 20% toenam per punt verbetering in geluk.

Co-auteur George Ward, een Research Fellow in Economics aan de University of Oxford en onlangs afgestudeerd aan de MIT Sloan School of Management, voegt daaraan toe: “Onze bevindingen suggereren dat de relatie tussen stemming en productiviteit niet altijd eenduidig is en kan afhangen van het soort werk dat mensen doen. De stemming lijkt een bijzonder sterke drijvende kracht te zijn achter de prestaties bij taken die menselijke interactie vereisen en waarbij sociale en emotionele vaardigheden een grote rol spelen in hoe productief iemand is. Dit soort banen maakt een steeds groter deel uit van de economie, wat suggereert dat het belang van het geluk van de werknemer mettertijd waarschijnlijk zal toenemen.”

Bellet, De Neve en Ward gingen nog een stap verder om de robuustheid van hun bevindingen te testen, door gegevens over het aantal ramen in de callcenters te combineren met de weersomstandigheden – om de differentiële visuele blootstelling aan het weer tussen de werknemers te gebruiken als een vorm van natuurlijk experiment.

Zij konden trends in de stemming vaststellen die correleerden met de visuele weersomstandigheden – met werknemers die minder gelukkig waren op sombere dagen, vooral in callcenters met veel ramen waar de werknemers visueel worden blootgesteld aan de veranderlijke patronen van het Britse weer.

Clément Bellet legt uit: “We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied door niet alleen direct het geluk van werknemers te meten, maar ook het effect van blootstelling aan het weer op de stemming te isoleren met behulp van de uiteenlopende architectuur van BT-kantoorgebouwen. Dit was een uitdagende taak, aangezien eerdere onderzoeken naar weer en stemming vaak uitgingen van het effect van visuele blootstelling zonder de stemming rechtstreeks te meten. Door deze door het weer veroorzaakte stemmingsschokken te isoleren, konden we dieper inzicht krijgen in het causale effect van stemming op prestaties in een reële omgeving.”

Over de onderzoekers
Clément S. Bellet is universitair docent aan Erasmus School of Economics. Zijn werk is gebaseerd op gedragseconomie en marketingonderzoek om te bestuderen hoe sociale ongelijkheden, discriminatie en emoties het koopgedrag van klanten, interacties tussen klanten en werknemers en de prestaties van bedrijven beïnvloeden.

Jan-Emmanuel De Neve is directeur van het Wellbeing Research Centre aan de Universiteit van Oxford en hoogleraar economie en gedragswetenschappen aan de Saïd Business School. Hij is ook redacteur van het World Happiness Report. Zijn onderzoek op het gebied van welzijnswetenschap heeft geleid tot nieuwe inzichten in de relatie tussen geluk en inkomen, productiviteit, economische groei en ongelijkheid.

George Ward is de Mary Ewart Junior Research Fellow in Economics aan het Somerville College, University of Oxford en de Persol Research Fellow aan het Wellbeing Research Centre, University of Oxford. Hij promoveerde in 2022 aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zijn onderzoek richt zich op verschillende markers van werknemerswelzijn zoals geluk, tevredenheid, stress en doelgerichtheid. Hij is vooral geïnteresseerd in de toekomst van werk en in hoe we banen kunnen ontwerpen die het welzijn van mensen bevorderen.

Voor het volledige onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Management Science, 11 mei 2023, klik hier

Bron: eur.nl

Dit bericht is 986 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail