Reactie MIND op onterechte twijfels over verdrongen herinnering

Facebooktwitterlinkedinmail

30 augustus 2022 – Zondagavond 28 augustus was Bessel van der Kolk, psychiater en traumaspecialist, gast bij het tv-programma Zomergasten. Eén van de onderwerpen die aan bod kwamen, is verdrongen herinnering bij mensen na een trauma. Voorafgaand aan het programma plaatste Volkskrant op 26 augustus een opinie artikel van Henry Otgaar, Peter van Koppen en Annelies Vredeveldt hierover.

De schrijvers ontkennen het bestaan van verdrongen herinneringen in weerwil van overvloedig wetenschappelijk bewijs. Deze uiting raakt en schaadt de groep mensen die dergelijke trauma’s hebben meegemaakt. MIND verwerpt met verve deze ongefundeerde stellingname.

Mensen in onze achterban worstelen met de gevolgen wanneer hun verhaal of klachten niet geloofd worden. Mensen en hun klachten, zo ook verdrongen herinnering, behoren het uitgangspunt te zijn en het op voorhand in twijfel trekken van iemands verhaal, kan grote schade aanrichten. Zoals Van der Kolk in de uitzending toelicht: “Het wegkijken, negeren en bagatelliseren van de omgeving, was zwaarder dan het misbruik zelf.” Zie ook deze recensie in NRC. Door het bestaan van verdrongen herinneringen onterecht in twijfel te trekken, wordt hier op schadelijke wijze voeding aan gegeven. MIND pleit ervoor om elke klacht en elk verhaal van een cliënt serieus te nemen.

Mensen die naar aanleiding van de uitzending en de berichtgeving behoefte hebben aan contact met een hulpverlener kunnen op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur gratis en anoniem contact opnemen met MIND Korrelatie via 0900 – 1450.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2676 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail