Dexamfetamine bij volwassenen met ADHD meest effectief en minste bijwerkingen

Facebooktwitterlinkedinmail

4 april 2019 – Uit een omvangrijk onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd in Lancet Psychiatry is gebleken dat (lisdex)amfetamine bij volwassenen met ADHD het meest effectief is en de minste bijwerkingen geeft. Daarmee staat (lisdex)amfetamine nu op de eerste plaats als medicatie voor volwassenen met ADHD.

Voor kinderen en adolescenten is methylfenidaat het beste uit de bus gekomen, omdat deze iets minder bijwerkingen gaf dan (lis)dexamfetamine. Eerder waren in de Richtlijn ADHD bij volwassenen (NVvP 2015) dexamfetamine en methylfenidaat beiden eerste keus medicatie bij volwassenen. Omdat de resultaten recentelijk zijn verschenen, zijn ze nog niet opgenomen in de nieuwe Zorgstandaard ADHD van de NVvP van februari 2019.

Het onderzoek omvatte een systematische review en een meta-analyse, waarbij 133 dubbelblind gerandomiseerde trials bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD zijn geïncludeerd (in totaal meer dan 24.000 proefpersonen). Per trial werd een medicijn vergeleken met placebo, of werden verschillende typen medicijnen met elkaar vergeleken. Daarbij is gekeken naar zowel effectiviteit als bijwerkingen van de medicijnen na een relatief korte behandelperiode van gemiddeld 12 weken. De medicijnen die in de vergelijkingen zijn meegenomen zijn verschillende soorten amfetaminen (inclusief lisdexamfetamine), methylfenidaat, atomoxetine, bupropion, clonidine, guanfacine, modafinil, en placebo.

Als het de behandelende artsen werd gevraagd, dan waren voor kinderen en adolescenten alle medicijnen effectiever dan placebo; maar als het aan de onderwijzers van betreffende kinderen werd gevraagd, dan waren alleen methyfenidaat en modafinil effectiever dan placebo. Bij volwassenen waren alle medicijnen effectiever dan placebo, behalve modafinil. Voor guanfacine en clonidine waren er niet voldoende data beschikbaar. (Lisdex)amfetaminen gaven meer bijwerkingen dan placebo bij alle leeftijdsgroepen; guanfacine alleen bij kinderen en adolescenten; en methylfenidaat, atomoxetine en modafinil alleen bij volwassenen.

Een kanttekening bij het artikel is dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen kort- en langwerkende preparaten; er werd alleen naar het type medicatie gekeken.

Referentie van het wetenschappelijke artikel:
Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S, Atkinson LZ, Tessari L, Banaschewski T, Coghill D, Hollis C, Simonoff E, Zuddas A, Barbui C, Purgato M, Steinhausen HC, Shokraneh F, Xia J, Cipriani A. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):727-738.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30097390

Bron: adhdnetwerk.nl

Dit bericht is 47211 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail