Deelnemers gezocht: Onderzoek naar voorkeuren van jongeren voor depressie behandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juli 2017 – De Academische Werkplaats Angst en Depressie van GGz in Geest is recent gestart met een onderzoek over depressie bij jongeren en jongvolwassenen. Het gaat om een studie naar de voorkeuren van jongeren van 16 – 24 jaar voor depressiebehandeling. Met dit onderzoek willen de onderzoekers beter begrijpen wat voor hulp jongeren tussen de 16 en 24 jaar willen voor somberheidsklachten.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 Nederlanders tussen de 16 en 24 jaar last heeft van depressieve klachten. Professionele hulp kan nodig zijn om deze klachten te verminderen. Behalve praten met een psycholoog zijn er ook andere vormen van hulp: bijvoorbeeld een cursus volgen via internet of runningtherapie.

Ook is gebleken dat jongeren niet gauw geneigd zijn om hulp te zoeken, en als zij hulp krijgen, deze hulp niet altijd goed aansluit. Tegelijkertijd ontstaan veel psychische stoornissen in de periode van pubertijd tot jong volwassenheid en is het dus extra belangrijk ze tijdig te behandelen. Daarom willen de onderzoekers graag weten hoe de zorg zodanig ingericht kan worden dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van jongeren.

De doelgroep zijn jongeren van 16-24 jaar met depressieve klachten. Bij het onderzoek wordt gebruikgemaakt van zowel interviews als vragenlijsten (kwalitatieve en kwantitatieve methoden) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

In fase 1 van dit onderzoek wordt er een eenmalig interview gehouden met jongvolwassenen tussen de 16 en 24 jaar met depressieve klachten die zich aanmelden bij een GGZ-instelling of een studieloopbaanbegeleider of psycholoog op school.

In fase 2 willen de onderzoekers 200 jongvolwassenen met depressieve klachten een online vragenlijst laten invullen, met hierin een ‘discrete choice experiment’ (DCE). In deze vragenlijst krijgen de jongvolwassenen verschillende mogelijke behandelingen voorgelegd waaruit zij kunnen kiezen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in welke factoren belangrijk zijn in de keuze van jongvolwassenen voor een behandeling en ook hoe belangrijk die factoren zijn.

Wie kan deelnemen?
Jongeren tussen de 16 en 24 jaar die:

  • depressieve klachten hebben
  • minimaal 1 contact met een GGZ-behandelaar, studieloopbaanbegeleider / psycholoog of schoolmaatschappelijk werker hebben gehad de Nederlandse of Engelse taalvoldoende beheersen

Helaas kan niet worden deelgenomen in de volgende situaties:

  • psychose of manie
  • actieve suïcidaliteit
  • andere ernstige problemen op de voorgrond
  • opname in een klinische setting

 

Dit bericht is 3179 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail